Benadeelde consumenten kunnen in groep naar rechter

Consumenten die zich benadeeld voelen, zullen in de toekomst samen naar de rechter kunnen stappen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor deze "groepsvorderingen".

Tot nu toe moesten burgers allemaal individueel een zaak aanspannen. Alleen bij milieuschade kon het als groep. Nu zal het dus ook kunnen als klanten financiële schade hebben geleden.

Zo'n groepsvordering kan alleen worden aangespannen door een erkende consumentenorganisatie. "We hebben een procedure willen instellen die echt ten dienste staat van de consument", zegt minister van Economie Johan Vande Lanotte (SP.A) in het radionieuws. "Daarom hebben we ook willen vermijden dat het een soort commerciële zaak werd, waarbij advocaten eigenlijk schade gaan zoeken en er een business van maken om te procederen."

Vande Lanotte: "We hebben er dus enerzijds voor gezorgd dat mensen kunnen optreden zonder dat ze het allemaal zelf moeten doen, maar tegelijkertijd hebben we erop toegezien om excessen te vermijden, zoals we in de Verenigde Staten hebben gezien."