Bezetting van zonevreemd Ferrarisbos houdt aan

De bezetters van het Ferrarisbos, vlak bij de A12 in Wilrijk, gaan door met hun actie, ondanks het afgewezen beroep tegen de gedeeltelijke kap van het bos. De 20 natuuractivisten hopen dat het bos bescherming zal genieten omdat het een zonevreemd bos is.
Copyright 2006

"We hopen dat het bos toch nog bescherming zal krijgen van Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V). De minister heeft plannen om zonevreemde bossen toch te laten staan. Het Ferrarisbos is zo'n zonevreemd bos omdat de grond waarop het staat, ingekleurd is als industrieterrein", aldus Simon Stappers, een van de bezetters van het bos.

De minister gaf in 2011 te kennen dat ze een ontwerpplan klaar had voor de problematiek van de zonevreemde bossen. Dat zijn bossen die buiten de groene bestemmingen op de gewestplannen of de ruimtelijke uitvoeringsplannen liggen. In het plan ligt de focus op bossen die ecologisch waardevol, maar toch bedreigd zijn. In 2011 was er in Vlaanderen naar schatting 43.000 hectare zonevreemd bos.

"Tegen de inkleuring als industriegrond werd geen beroep aangetekend"

Vorige week werd het beroep van milieuvereniging Natuurpunt tegen de gedeeltelijke kap van het zogenaamde Ferrarisbos afgewezen door de deputatie van Antwerpen.

In april kreeg het transportbedrijf H. Essers van de stad Antwerpen een vergunning om een derde van het Ferrarisbos te rooien en er loodsen te bouwen. Natuurpunt meende dat de locatie bedoeld was ter vervanging van het afgebrande bedrijf Veritas en ging in beroep bij de provincie. Dat beroep werd dus door de provinciale deputatie afgewezen, al werden een aantal milderende maatregelen opgelegd. "Er moet een compensatiepremie aan het Agentschap Natuur en Bos betaald worden ter waarde van het dubbele van het vergunde bos, voor zo'n 35.000 vierkante meter", zegt Willem Migom, woordvoerder van de gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens (N-VA).

Bij H. Essers is men "zeer tevreden" met de beslissing van de deputatie. "De percelen werden als industriegrond ingekleurd in 2005, maar er werd door geen enkele partij of organisatie een beroep ingediend", klinkt het. Het bedrijf benadrukt dat er compensatiemaatregelen zijn zoals de aanplanting van een nieuw bos. 

De actievoerders van GroeNoord en Groenfront geven de strijd niet op. "Er kan nog 60 dagen in beroep gegaan worden bij de Raad van State. Wij zullen er persoonlijk op toezien dat Essers deze termijn eerbiedigt", aldus de natuuractivisten.