CD&V wil huurwaarborg weer optrekken tot drie maanden

CD&V wil de huurwaarborg opnieuw optrekken van twee naar drie maanden. "Het evenwicht tussen verhuurders en huurders moet worden hersteld', zegt Raf Terwingen, CD&V-fractieleider in de Kamer. Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) is gekant tegen het voorstel

"Veel verhuurders haken af door de verlaging van de borg zes jaar geleden", zegt Terwingen (kleine foto). "Daarom willen we die weer optrekken naar drie maanden. In mijn praktijk als advocaat merk ik dat verhuurders pas na enige tijd in actie schieten tegen slechte betalers, en dat de vrederechters het probleem pas erkennen vanaf drie maanden achterstand. Dus lijkt het logisch om drie maanden als norm te nemen."

Het voorstel om de borg op te trekken, staat in de Innesto-teksten over de vernieuwing van het partijprogramma van CD&V.

De Vlaamse vastgoedmakelaars pleiten er ook voor om de termijn weer op te trekken. "Steeds vaker blijken die twee maanden onvoldoende garantie te bieden als de verhuurder met schade of achterstal te maken heeft", zegt woordvoerder Dajo Hermans van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. "Veel verhuurders haken af door die te lage borg. Door de borg op te trekken hopen we meer verhuurders te houden en er ook nieuwe te vinden."

De Vlaamse huurdersbonden vinden zo'n hogere borg dan weer geen goed idee, zegt woordvoerder Geert Inslegers. "Veel huurders hebben de borg van hun vorige huurwoning nog niet terug als ze de nieuwe al moeten storten. Maar ik begrijp natuurlijk ook wel het probleem van de verhuurders. Men kan dit enkel oplossen door meer huursubsidies toe te kennen."

"We gaan de klok geen tien jaar terugdraaien"

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) is gekant tegen het voorstel. "Voor veel huurders is dat onbetaalbaar", zegt Van den Bossche. "Er zijn ook oplossingen die tegelijk goed zijn voor eigenaar én huurder."

Een groot deel van de huurders in Vlaanderen behoort tot de meest kwetsbare groep gezinnen. "Vergeet niet dat gezinnen tegelijk ook nog eens de huur voor de eerste maand moeten betalen. In de praktijk komt dat dus al neer op drie maanden", zegt Van den Bossche.

De minister toont ook begrip voor de bekommernissen van de verhuurders, maar ziet andere oplossingen. Ze verwijst onder meer naar het huurgarantiefonds dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd en op 1 januari 2014 in werking treedt. Eigenaars die zich bij het fonds aansluiten, verzekeren zich tegen wanbetaling. Wanneer hun huurder de huur niet meer kan betalen, kan de vrederechter uit het fonds putten om die moeilijke periode te overbruggen. "Op die manier is er ook geen enkele noodzaak om de huurwaarborg op te trekken", zegt Van den Bossche.

Daarnaast pleit ze voor de oprichting van een centraal huurwaarborgfonds dat instaat voor de inning en de betaling van de huurwaarborg. "Zo'n fonds zou het mogelijk maken dat huurders hun waarborg in schijven betalen, of dat ze hun nieuwe waarborg betalen met de waarborg die ze terugkrijgen van hun vorige woning. Voor sociale woningen is er al zo'n huurwaarborgfonds ingevoerd."