Griekenland krijgt nieuwe lening van de trojka

De ministers van Financiën van de eurogroep, de Europese Centrale bank en het Internationaal Monetair Fonds zijn het eens om aan Griekenland een nieuwe noodlening van 8 miljard euro toe te staan. Daarover bestond al een voorakkoord tussen Griekenland en de trojka.

De trojka van internationale geldschieters is er voorstander van een nieuwe schijf noodhulp vrij te geven voor Griekenland, ook al heeft het niet voldaan aan de besparings- en hervormingsdoelstellingen. Het team financiële experts van de Europese Commissie, de Europese Centrale bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben hun onderzoek in Griekenland afgerond en hebben een voorakkoord met de Griekse autoriteiten bereikt.

Dat voorakkoord bespreekt "de noodzakelijke economische en financiële hervormingen om het hulpplan op de rails te houden", aldus de trojka in een mededeling. De Griekse regering zegde daarom toe om nieuwe maatregelen te treffen, onder meer een hervorming van de openbare sector, om opnieuw groei te creëren tegen 2014.

Vanmiddag hebben zowel de eurogroep, de ECB als het IMF hun fiat gegeven. Let wel, het gaat niet om een gewone financiële injectie, maar om een lening.