Koning Filip krijgt evenveel als Albert, maar wordt belastingplichtig

Koning Filip zal jaarlijks zo'n 11,55 miljoen euro ontvangen om zijn functie als koning uit te oefenen. Maar in tegenstelling tot zijn vader en diens voorgangers zal hij wel btw en accijnzen moeten betalen, wat neerkomt op een matiging van zo'n 700.000 euro. Het kernkabinet heeft vanavond de grote lijnen van de civiele lijst van de nieuwe koning vastgelegd.

De civiele lijst omvat de middelen die de staat ter beschikking stelt van het staatshoofd zodat die zijn koninklijke functie in alle morele en materiële onafhankelijkheid kan uitoefenen. De civiele lijst wordt aan het begin van de regeerperiode van een vorst vastgelegd en dat voor de volledige duur van dat koningschap. Ze kan dus niet meer ergens halverwege worden aangepast.

Bij het aantreden van Albert in 1993 werd het bedrag vastgelegd op 244 miljoen frank per jaar, een bedrag dat sindsdien wel is aangepast aan de reële evolutie van de loonkosten.

Dat Filip als vorst voortaan ook belastingen zal betalen, is geen verrassing. Begin juni besliste het Uitvoeringscomité voor de Institutionele Hervormingen - de zogenoemde Comori - om de koninklijke dotaties om te vormen. De dotaties gelden voortaan enkel voor de troonopvolg(st)er, de koning of koningin die zijn/haar functie vroegtijdig neerlegt en de weduwe of weduwnaar van de koning of troonopvolger. Ook nieuw is dat voortaan ook personenbelastingen betaald zullen moeten worden op het deel "vergoeding" van de dotatie.

lees ook