"Kaakslag voor alle vogelbeschermers in Vlaanderen"

Vogelbescherming Vlaanderen is niet te spreken over het feit dat vinkenzetten is toegevoegd aan de inventaris "Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed." De huidige vinkensport heeft niets van doen met natuurbehoud en is nog altijd verantwoordelijk voor de illegale vangst van vele duizenden vinken elk jaar, klinkt het. Het kabinet-Schauvliege verdedigt de beslissing: "Dit betekent niet dat de wet niet meer moet worden nageleefd."
Copyright © Dickie Duckett/ FLPA / MINDEN PICTURES

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) kondigde gisteren aan dat o.a. vinkenzetten voortaan behoort tot het Vlaamse immateriële erfgoed.

"Vogelbescherming Vlaanderen vindt het niet kunnen dat een minister van Leefmilieu en Natuur het vinkenzetten op die lijst plaatst", meldt Vogelbescherming Vlaanderen in een persbericht. "De huidige vinkensport heeft niets van doen met natuurbehoud en is nog altijd verantwoordelijk voor de illegale vangst van vele duizenden vinken (Fringilla coelebs) per jaar," luidt het.

"Vogelbescherming Vlaanderen vindt haar wortels in het Belgisch Verbond voor de Bescherming van Vogels dat in 1922 werd opgericht, speciaal om het blindmaken van vinken ten behoeve van de vinkensport te bestrijden. Na het verbod op het verschroeien van het netvlies van vinken (de vogels zingen het best in de schemering) werden de wedstrijdvogels in een geblindeerde kooi opgesloten, wat nu nog altijd het geval is. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn valt daar dus ook wel iets over te zeggen. Dit is een kaakslag voor alle vogelbeschermers in Vlaanderen", besluit Vogelbescherming.

"Wetten moet nog steeds worden nageleefd"

In een reactie wijst het kabinet van minister Schauvliege erop dat een opname in de lijst van immaterieel erfgoed niet betekent dat de wet op dierenwelzijn niet meer zou moeten worden nageleefd. Hetzelfde geldt voor het verbod op vinkenvangst uit 2003.

In een mededeling wordt nog gepreciseerd waarom de beslissing is genomen: "De 15 experts uit de commissie Immaterieel Cultureel Erfgoed gaven aan minister Schauvliege een positief advies om vinkenzetten in Vlaanderen op te nemen in de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) nadat de erfgoedgemeenschap – al diegenen die bij het vinkenzetten als erfgoedelement betrokken zijn - een dossier had ingediend dat op het nodige draagvlak en consensus kon rekenen.(...) Letterlijk luidt de argumentatie van de Expertencommissie: “Het element voldoet aan de definitie van immaterieel cultureel erfgoed en de erfgoedgemeenschap is voldoende geduid. De opzet en structuur van de Algemene Vinkeniersbond zorgt voor het nodige draagvlak en concensus bij de erfgoedgemeenschap. De aanwezige borgingsactiviteiten en het borgingsprogramma Suskewiet strekken tot voorbeeld.""

Wie meer over het dossier wil lezen, kan dit via deze link.