"Speculeren op marge van snelheidsmeter is spelen met vuur"

Zes op de tien automobilisten onderschatten hun werkelijke snelheid wanneer ze geflitst worden in de bebouwde kom. Dat blijkt uit een bevraging door de VAB bij ruim 1.600 automobilisten. Volgens de VAB is de afwijking van de snelheidsmeter substantieel afgenomen, maar gaan automobilisten nog al te vaak verkeerdelijk uit van een ruime marge. Dat kan hen zuur opbreken wanneer ze geflitst worden.

De VAB kreeg een vraag van een automobilist over een snelheidsovertreding. De man werd geflitst met 53 km/u in de bebouwde kom en vroeg zich af of er geen tolerantiemarge toegepast wordt. Concreet bleek de man 59 km/u gereden te hebben, waarna de politie een technische marge van 6 km/u aftrok. De snelheidsmeter van de wagen gaf dus minimaal 59 km/u aan en de automobilist onderschatte zijn werkelijke snelheid.

De VAB zette daarom in haar diagnosecentrum een tiental moderne wagens op de rollenbank en vergeleek de stand van de kilometerteller met de gegevens uit een uitgebreide studie op 2.000 wagens in 2005. De organisatie stelde vast dat de snelheidsmeter bij moderne wagens heel wat accurater is. De meter van de moderne wagens gaf bij 50 km/u slechts 1 tot 4 km/u te veel aan, afhankelijk van merk of model, waar zeven jaar geleden de snelheidsafwijking bij 50 km/u bij 6 op de 10 wagens nog minimaal 10 procent (5 km/u) bedroeg.

De mobiliteitsclub raadt bestuurders dan ook aan om de maximaal toegelaten snelheid op de kilometerteller niet te overschrijden. "Speculeren op de (almaar krapper wordende) marges is spelen met vuur", zo klinkt het. Het risico op snelheidsovertredingen wordt bovendien nog groter in landen zoals Nederland, waar de technische marge die de politie hanteert slechts 3 km/u bedraagt.