"Voor rechtbank houdt dit lastminuteakkoord geen steek"

"Er is veel werk aan de winkel om van het akkoord over het eenheidsstatuut een juridisch sluitende wettekst te maken." Die kritiek uiten vier advocaten in De Standaard. Volgens hen rammelt het akkoord dat minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) vorige week bereikte en laat het principiële vragen onbeantwoord.
Minister De Coninck (l) en Yasmine Kherbache (m) na het bereiken van het akkoord.

Stefan Nerinckx (Field Fisher Waterhouse), Chris Engels (Claeys & Engels), Marc De Vos (Itinera, kleine foto) en Herman Van Hoogenbemt (Tilleman Van Hoogenbemt), allen specialisten arbeidsrecht, steken hun kritiek over het akkoord niet onder stoelen of banken. "Er is veel werk aan de winkel om van het akkoord over het eenheidsstatuut een juridisch sluitende wettekst te maken", meent Marc De Vos. "Je ziet dat het een lastminuteakkoord is. Voor de rechtbank houdt deze versie geen steek."

Volgens Chris Engels staan er in het akkoord ook fouten over de opzegtermijnen. "Na vijf keer herlezen en hertellen kom ik aan andere opzegtermijnen dan in de tabellen van de regering", klinkt het. "In eenzelfde alinea worden anciënniteitsjaren en kalenderjaren door elkaar gebruikt. Maar dat zijn twee totaal verschillende criteria", meent ook Stefan Nerinckx.

De advocaten stellen zich ook vragen over de uitzonderingen voor de bouwsector, maar zijn vooral niet te spreken over het juridische vacuüm dat er heerst tot 1 januari 2014, de dag waarop de nieuwe opzegtermijnen van kracht worden.  "De oude wetgeving is sinds vandaag ongrondwettig. De deadline van het Grondwettelijk Hof is voorbij en de nieuwe regels zijn nog niet geldig. Dus de discriminatie tussen arbeiders en bedienden bestaat nog altijd. Je moet er niet aan twijfelen dat hierover nieuwe rechtszaken komen", denkt Chris Engels.

"Politiek voorstel, geen juridisch bindende tekst"

Het kabinet van minister De Coninck geeft toe dat de tekst nog bijgeschaafd moet worden. "Dit is een politiek voorstel, geen juridisch bindende tekst. De definitieve tekst moet nog worden uitgeschreven, in samenspel tussen het kabinet, de administratie en de sociale partners", klinkt het.

Niet alle specialisten arbeidsrecht zijn trouwens even pessimistisch over het akkoord. "In 1993 was er in Duitsland een gelijkaardige situatie. De gevreesde stortvloed aan rechtszaken bleef uit. Wel heeft de Duitse werkgever toen twee reparatiewetten nodig gehad om alle discussies op te vangen", zegt Jan Vanthournout (SD Worx).