Laat opblijven slecht voor denkvermogen kinderen

Laat opblijven en het niet volgen van een vaste routine rond het slapen is niet goed voor het denkvermogen van kinderen. Dat blijkt uit een grote Britse studie van meer dan 11.000 kinderen van zeven jaar.

Kinderen die geen vaste bedtijd hadden of die na 21 uur gingen slapen, haalden lagere scores op lezen en wiskunde.

Een gebrek aan slaap kan het natuurlijke ritme van het lichaam verstoren en maken dat het brein minder goed nieuwe informatie opneemt, zeggen de auteurs van de studie.

De onderzoekers verzamelden gegevens over de kinderen op de leeftijd van drie, vijf en dan zeven jaar om uit te vinden hoe goed ze konden leren en of er een verband bestond met hun slaapgewoonten. De studie onder leiding van professor Amanda Scker van University College in Londen, is gepubliceerd in het Journal of Epidemiology and Community Health.

Onregelmatige bedtijden kwamen het vaakst voor bij de kinderen van drie jaar. Van hen ging een op de vijf slapen op wisselende uren. Op de leeftijd van zeven jaar had meer dan de helft van de kinderen een vaste bedtijd tussen 19;30 uur en 20.30 uur.

Over het algemeen scoorden de kinderen die nooit een vaste bedtijd hadden gehad, slechter dan hun leeftijdgenoten bij testen voor lezen, wiskunde en ruimtelijk inzicht. De impact van minder slaap was duidelijker bij meisjes dan bij jongens, vooral op de leeftijd van zeven jaar.

Chaotische situatie?

De onderzoekers bekeken ook de mogelijkheid dat het ontbreken van een vaste bedtijd een weerspiegeling was van een chaotische gezinssituatie en dat die situatie, eerder dan het slaappatroon, het denkvermogen van de kinderen negatief beïnvloedde.

De kinderen met late en onregelmatige bedtijden kwamen inderdaad uit meer achtergestelde gezinnen en de kans was kleiner dat hen elke avond een verhaaltje werd voorgelezen. Ze keken in het algemeen ook meer tv, vaak op een toestel in hun slaapkamer.

Ook nadat de onderzoekers die factoren in rekening hadden gebracht, bleef er nog een verband tussen een minder goede prestatie en onregelmatige uren voor het slapen gaan. 

"De boodschap is dat routine echt wel belangrijk lijkt voor kinderen", zei professor Sacker. "Een goede routine vastleggen gebeurt waarschijnlijk best tijdens de vroege kinderjaren, maar het is nooit te laat." Sacker voegde er aan toe dat er geen aanwijzingen zijn dat kinderen vroeger dan 19.30 uur in bed leggen, een bijkomend gunstig effect had op het denkvermogen.