"Op 1 juli 2014 moet iedereen klaarstaan"

In zijn toespraak aan de vooravond van de Vlaamse Feestdag heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) de resultaten van de 6e staatshervorming met vuur verdedigd. "Het zwaartepunt verschuift nog meer naar de deelstaten. Inhoudelijk én budgettair", zei hij. Tegelijk waarschuwde hij dat Vlaanderen hierdoor voor grote uitdagingen staat. Om die aan te kunnen, wil hij samen met de andere regeringen in het land de loon- en energiekosten verder verlagen.

Peeters hield zijn toespraak ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag naar goede gewoonte in Kortrijk.

"In de afgelopen jaren zijn we voor enorme uitdagingen geplaatst", stak hij van wal. "De economische crisis heeft ons doen buigen, maar niet doen barsten. Vlaanderen blijft zich weren."

De economische missie in Texas die hij de voorbije dagen samen met de Nederlandse minister-president Mark Rutte leidde, moet volgens hem in dat licht worden gezien. "Deze zending was een absolute primeur. Door met onze Nederlandse buren in zee te gaan, hebben we nog meer deuren kunnen openen."

"We moeten onze samenleving warmer maken"

"We moeten het sociaal overleg en de arbeidsmarkt moderniseren", ging hij verder. "We moeten onze samenleving warmer maken. En we moeten het onderwijs hervormen."

Peeters toonde zich ervan overtuigd dat de 6e staatshervorming Vlaanderen in staat zal stellen dit te doen. "Na de uitvoering van deze staatshervorming verschuift het zwaartepunt nog meer naar de deelstaten. Inhoudelijk én budgettair."

"De Vlaamse begroting zal stijgen van 27 naar 38 miljard euro. Dat is een stijging met meer dan 40%", verduidelijkte hij.

Groenboek

Peeters sprak tegelijk waarschuwende taal. "De nieuwe financieringswet zal ertoe leiden dat Vlaanderen in de toekomst veel meer afhankelijk zal zijn van de eigen economische groei. We worden beloond als we het goed doen, maar we zijn ook meer verantwoordelijk als het niet goed gaat."

"De bijkomende inspanningen om onze begroting in evenwicht te houden, zullen groot zijn. Op 1 juli 2014 moet iedereen dus klaarstaan."

Dat is immers de datum waarop de staatshervorming in voege treedt. Om die transitie vlot te doen verlopen, werkt de Vlaamse regering aan een groenboek. "Dat moet in september klaar zijn en zal ons toelaten op een gefundeerde manier de juiste keuzes te maken en onze nieuwe bevoegdheden optimaal in te vullen."

"Wie heeft de moed om mee te gaan?"

Peeter hamerde erop dat de loon- en energiekosten in ons land verder naar beneden moeten. "Iedereen is het erover eens dat we onze welvaart maar kunnen behouden als we iets aan die kosten doen."

De minister-president uitte zijn hoop dat dit samen met de andere regeringen in dit land kan worden verwezenlijkt. "Ik stel vandaag luid en duidelijk de vraag aan elke politieke verantwoordelijke aan Vlaamse, Brusselse, Waalse en federale kant: wie heeft de moed om mee te gaan? Wie trekt mee met ons aan de kar om een krachtig competitiviteits- en werkgelegenheidspact uit te tekenen?"

Eerder vandaag bracht Peeters de leden van het Vlaamse Parlement dezelfde boodschap. "Ik kijk uit naar het debat over het groenboek in dit parlement", vertelde hij hen. "Dat debat wordt zoals steeds met argumenten gevoerd."