Boombrug voor kleine dieren over Brusselse Ring

In de nacht van woensdag op donderdag zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een boombrug plaatsen bovenop de portiek van de dynamische signalisatie die staat tussen het op- en afrittencomplex Groenendaal en de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze boombrug zal ervoor zorgen dat kleine dieren zoals eekhoorns en boommarters veilig de Brusselse Ring kunnen oversteken.

Een boombrug is een kokervormig element over de weg, dat aan beide zijden met de bomen verbonden is door een netwerk van touwen. Dat verbindt de bomen aan de rand van de weg met de koker zodat dieren als eekhoorns langs de touwen aan de koker kunnen geraken en zo de weg kunnen oversteken. De boombrug vormt zo een verbinding tussen twee delen van het bos, die nu nog gescheiden worden door de Ring.

Het plaatsen van de boombrug past in de ontsnipperingsmaatregelen die de Vlaamse overheid neemt om de leefgebieden van dieren, die gescheiden zijn door wegen, weer met elkaar te verbinden.

Door de dieren tegen het autoverkeer te beschermen verbetert niet alleen de biodiversiteit van het omliggende gebied, maar verlaagt ook het risico op aanrijdingen.

De plaatsing gebeurt in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

Andere maatregelen

Momenteel worden ook de onderdoorgangen onder de R0 ter hoogte van de Tamboerdreef/Wolvendreef aangepast. Met deze werken willen AWV en ANB de doorgang van de fauna stimuleren en de wateroverlast wegwerken. Ook de toegang van de paardentunnel onder het Leonardkruispunt wordt verbeterd.

Weinig hinder

Het verkeer moet tijdens het plaatsen van de brug over een rijstrook in plaats van over twee. In de richting van Waterloo wordt tussen 20.00 en 24.00 het verkeer op één rijstrook teruggebracht, na middernacht wordt de andere rijrichting aangepakt.

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht minimale wachttijden. De andere werken hebben geen invloed op het verkeer op de R0.