De N-VA wil dotatie Astrid en Laurent in 5 jaar op nul brengen

De dotaties van prinses Astrid en prins Laurent moeten elk jaar met 20% worden afgebouwd zodat ze na vijf jaar geen dotatie meer overhouden. Dat is een van de maatregelen die de N-VA heeft voorgesteld om de monarchie de 21e eeuw binnen te loodsen. De N-VA wil enkel voor het staatshoofd, haar of zijn overlevende partner en de troonopvolger een dotatie, niet hoger dan het brutoloon van de premier en een minister.

"Ik ben voor een stuk een tevreden man", zei N-VA-Kamerlid Theo Francken bij de voorstelling van de voorstellen van zijn partij om de monarchie te hervormen.

Hij verwees daarmee naar de recente maatregelen over de herziening van de dotaties voor het koningshuis, die de federale regering doorvoerde. "We moeten eerlijkheidshalve durven toegeven dat een aantal zaken ten goede is veranderd", zei hij.

"Maar toch is het nog lang niet zoals het zou moeten zijn", ging hij verder. "De koning is volgens de grondwet nog altijd opperbevelhebber van het leger. Dat is achterhaald. België opereert in NAVO-verband terwijl we in een feodaal stelsel zitten waarbij de hertog van Brabant in zijn kasteel gratie verleent aan dieven en verkrachters. Het lijkt wel een strip van de De Rode Ridder."

Parlementaire werkgroep

De N-VA heeft daarom enkele tientallen voorstellen uitgewerkt om meer klaarheid in de financiën van het koningshuis te scheppen en de koning enkel nog een protocollaire rol te laten spelen. De partij doet ook suggesties voor het personeelsbeleid van het paleis.

Opmerkelijk: de N-VA wil ook de dotaties voor prinses Astrid en prins Laurent herbekijken. Concreet stelt de partij voor hun dotaties elk jaar met 20% te verminderen. Op die manier houden ze na 5 jaar niets meer over.

Voorts wil de partij dat voortaan enkel nog de koning, haar of zijn overlevende partner en de troonopvolger een dotatie krijgen. Voor de koning moet die gelijkstaan aan het brutoloon van de premier, voor de troonopvolger aan dat van een minister.

Voor dit alles schuift de N-VA wijzigingen aan het Kamerreglement naar voren, maar ook aan de grondwet. Omdat de desbetreffende artikelen niet voor herziening vatbaar werden verklaard, kunnen ze deze legislatuur niet meer worden gewijzigd.

Wel stelt de partij voor nu al een parlementaire werkgroep op te richten die eventueel aanbevelingen voor het volgende parlement kan opstellen. Francken verwees daarbij naar de commissie-Soenens die zich in 1949 over de rol van de monarchie heeft gebogen.

lees ook