Miljarden muggen teisteren Oostenrijk

Na de overstromingen worden delen van Oostenrijk getroffen door een muggenplaag. Het waterpeil is na de overstromingen weer gezakt naar het normale niveau maar er zijn wel veel poelen en plassen overgebleven waar de muggen hun eieren kunnen leggen. En door het warme weer zijn die ook massaal uitgekomen, zodat er nu enkele miljarden muggen rondzwermen.
Copyright © Stephen Dalton / Minden Pictures

Vooral de lager gelegen delen van Oostenrijk in de buurt van rivieren worden getroffen, volgens correspondent Michael De Werd. Het gaat dan om de deelstaten Opper- en Neder-Oostenrijk en ook in de hoofdstad Wenen komen er opvallend veel mensen naar het ziekenhuis met muggenbeten. 

Het ergst getroffen lijkt het Thayatal, een nationaal park aan de grens met Tsjechië. Daar is met helikopters gesproeid, wat nog nooit eerder is voorgekomen. Er is weliswaar gesproeid met BTI, een biologische stof die de muggenlarven doodt en niet gevaarlijk is voor mensen, maar toch is er kritiek op het gebruik van de stof.

Volgens milieu-organisaties zouden namelijk ook andere insecten en algen er door gedood worden, wat het biologisch evenwicht kan verstoren. Ook is de stof nog maar sinds 2010 in gebruik en zijn de gevolgen op lange termijn dus nog niet bekend.

Copyright © Ingo Arndt / MINDEN PICTURES

Westnijlvirus

Een ander probleem is dat er de laatste jaren steeds vaker tropische muggen voorkomen die ziekten verspreiden als het westnijlvirus en het verwante utusu-virus. Hoewel die vooral vogels treffen, zijn er ook gevallen bekend waar mensen besmet raken.

Om de muggen te vermijden, kan men de bergen in trekken: muggen gaan niet erg hoog en blijven bovendien in de buurt van water. Of men kan nog even wachten: het muggenseizoen is nu op zijn hoogtepunt maar eind juli is het voorbij.