Netwerk tegen Armoede en Manu Chiguero krijgen Prijs voor Democratie

Het Netwerk tegen Armoede, dat 58 armoede-organisaties verenigt, en ervaringsdeskundige en criticaster Manuel Chiguero krijgen de Prijs voor de Democratie 2013. De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBROW) en de Beweging voor Recht op Wonen Gent (BROW Gent) zijn de laureaten van de Prijs Jaap Kruithof 2013.

"Na twintig jaar Prijs voor de Democratie is de strijd tegen de armoede nog nooit gelauwerd, terwijl het een noodzaak is om deze strijd, die tevens een strijd is tegen sociale ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid, als belangrijke component te erkennen van een globale strijd voor sociale rechtvaardigheid, zowel op mondiaal, Europees, nationaal als stedelijk niveau", zegt Eric Goeman, voorzitter van Democratie 2000.

Het Netwerk tegen Armoede deelt de prijs met Brusselaar Manuel Chiguero, mede-oprichter van het Brussels Platform Armoede, bestuurslid van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding en de Europese koepel, en bestuurslid van de vzw Bij Ons. "Hij kent de straat als ervaringsdeskundige en is een grote criticaster tegenover de eigen netwerkorganisaties", zegt Goeman.

Met de Prijs Jaap Kruithof wordt voor de vijfde keer een persoon of beweging gehuldigd die zich, in de traditie van wijlen filosoof Jaap Kruithof, via radicaal denken en/of doen heeft ingezet voor een rechtvaardige wereld. "Door hun verdediging van het recht op kraken als tijdelijke oplossing voor de wooncrisis, stellen de laureaten de grondslag van het marktdenken - absoluut eigendomsrecht - in vraag", zegt Goeman. Die jury loofde verder hun gebruik van alternatieve, directe actiemiddelen en hun emancipatorisch werken met en tussen zwakken en mensen zonder papieren.

Democratie 2000 organiseert verder voor de 24ste keer de Gentse Feestendebatten, waarbij elke feestendag in NTGent gediscussieerd wordt rond een bepaald thema met als overkoepelende vraag of Gent de wereld kan redden.