"Homovervolging geeft recht op vluchtelingenstatuut"

Asielzoekers die in eigen land vervolgd worden wegens hun geaardheid, kunnen om die reden binnen de Europese Unie erkend worden als vluchteling. Dat stelt Eleanor Sharpston, de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie.
UPP
archiefbeeld

Drie homoseksuele mannen uit Sierra Leone, Oeganda en Senegal hadden in Nederland asiel aangevraagd. In die drie landen riskeren ze voor hun geaardheid vervolgd te worden. Hun asielaanvraag is echter door het Nederlandse ministerie van Immigratie, Integratie en Asiel afgewezen. Bij de beroepsprocedure heeft de Nederlandse Raad van State advies ingeroepen van het Europees Hof van Justitie.

Eleanor Sharpston, de advocaat-generaal van het hof, stelt dat het trio wel degelijk in aanmerking komt om erkend worden als vluchtelingen. "Iemand die vervolgd wordt om redenen van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep (...) kan aanspraak maken op de vluchtelingenstatus." Volgens Sharpston vallen holebi's onder een "bepaalde sociale groep".

Toch zijn het volgens haar de nationale overheden van de lidstaten, in dit geval Nederland, die moeten vaststellen in hoeverre de mannen effectief gevaar lopen. "De nationale autoriteiten moeten rekening houden met het risico en de frequentie van vervolging, de zwaarte van de straf en de mogelijke sociale nadelen die de asielzoeker kan ondervinden."

Het Nederlandse ministerie van Immigratie, Integratie en Asiel had de drie mannen aangeraden om zich na hun uitwijzing in hun thuisland "terughoudend" op te stellen om zo niet vervolgd te worden. Van dat argument maakt Sharpston alvast brandhout: "Van een asielzoeker kan niet worden verwacht dat hij zich terughoudend gedraagt of zijn seksuele gerichtheid verbergt om vervolging te voorkomen."

De conclusie van Sharpston is evenwel niet-bindend. De rechters van het hof zijn vandaag begonnen met de beraadslagingen van het arrest, dat op een latere datum zal worden gewezen. De conclusie van de advocaat-generaal wordt weliswaar in veel gevallen gevolgd. Als het hof eenmaal een beslissing genomen heeft, is die bindend voor alle lidstaten van de Europese Unie.