"Staatshervorming wordt uitdaging voor Vlaamse regering"

De zesde staatshervorming wordt een "uitdaging" voor de volgende Vlaamse regering. Dat heeft Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) gezegd in zijn 11 juli-toespraak in het stadhuis van Brussel. De speech was het officiële hoogtepunt van de Vlaamse feestdag. Peumans verwees ook naar de nakende troonswisseling.

Meer dan 500 mensen hadden zich ingeschreven voor de 11 juli-toespraak in het statige Brusselse stadhuis. De zaal kon de grote opkomst met moeite aan, ook al omdat de genodigden dit jaar voor het eerst een stoel kregen aangeboden. Door de grote drukte startte de toespraak van Peumans met ruim een half uur vertraging.

In zijn speech schetste Peumans een beeld van de groeiende autonomie van Vlaanderen en het Vlaams Parlement. Over de politieke actualiteit, het akkoord over de zesde staatshervorming, was Peumans heel kort. De N-VA'er had tevoren ook al gezegd dat hij zou spreken als voorzitter van alle parlementsleden en dat hij geen politieke uitspraken zou doen.

Peumans bleef dus erg op de vlakte. "Het zal een uitdaging zijn voor de volgende Vlaamse regering om die bevoegdheden, met onder meer het kindergeld en de controle op de werklozen, om die in te vullen op maat van Vlaanderen en de Vlamingen. De uitdaging is des te groter omdat de financiële middelen die nodig zijn om de bevoegdheden naar behoren uit te voeren, niet voor de volle 100 procent mee overkomen", zo klonk het.

De N-VA'er pleitte ook voor de oprichting van een opvolgingscommissie staatshervorming in het Vlaams Parlement. Hij deed datzelfde voorstel eerder ook al bij het begin van het parlementaire jaar in 2010 en ook Groen drong al aan op de oprichting van zo'n commissie.

Peumans pleit voor verdere regionalisering

In zijn toespraak zei Peumans voorts dat bevoegdheden zoals politie, brandweer en justitie perfect op een regionaal niveau kunnen georganiseerd worden. "Ik heb bij bezoeken aan autonome regio's in Europa geleerd dat Vlaanderen een autonomie heeft die velen ons benijden, maar ook dat sommige andere regio's bevoegdheden hebben die wij hen moeten benijden."

Peumans verwees daarbij onder meer naar de Bosnische deelrepubliek Srpska die autonoom bevoegd is voor onder meer politie en brandweer. En de Duitse Länder hebben dan weer eigen ministers van Justitie. "U merkt dat nog veel bevoegdheden, waarvan andere regio's in de praktijk bewezen hebben dat ze op dat niveau perfect kunnen functioneren, voor regionalisering in aanmerking komen."

De parlementsvoorzitter benadrukte ook dat het Vlaams Parlement niet ondergeschikt is aan het federale, want dat hebben nog niet alle Belgische politici begrepen volgens hem. "Nog vorig jaar zei de minister van Binnenlandse Zaken dat de federale taalwetten voorrang hebben op de Vlaamse rondzendbrief-Peeters als het gaat over de interpretatie van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten rond Brussel."

"Filip wacht een veeleisende taak"

Peumans is zelf een overtuigd republikein en ook de N-VA zou de monarchie het liefst inwisselen voor een republiek. Daarom was het uitkijken naar wat Peumans zou zeggen over de troonswisseling. Wat Albert II betreft, zei Peumans dat de koning zijn functie "met betrokkenheid op de samenleving heeft uitgeoefend". "Op feestelijke momenten, maar ook onder moeilijke omstandigheden, zoals ten tijde van de zaak-Dutroux of toen het noodlot toesloeg in het Zwitserse Sierre."

Volgens Peumans heeft Albert II België "zien evolueren in de richting van een grotere autonomie van de deelstaten en ging hij over tot de aanvaarding van de institutionele realiteit van dit land". Koning Filip wacht volgens Peumans "de veeleisende taak het koningschap op een moderne manier in te vullen, aangepast aan de rol van een staatshoofd in de 21e eeuw".