Artsenvereniging vecht pensioenhervorming aan

BVAS, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, stapt naar de Raad van State om de nieuwe regeling voor gepensioneerden aan te vechten. Die nieuwe regels bepalen dat al wie 65 is zonder beperkingen kan bijverdienen, op voorwaarde dat hij een loopbaan van 42 jaar heeft. Discriminerend voor artsen, luidt het.

Op 18 juni publiceerde het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 6 juni over de pensioenhervorming. Een van de maatregelen die hierin werden opgenomen, is dat vanaf 2013 alle gepensioneerden van minstens 65 jaar oud zonder beperking extra inkomsten kunnen verwerven op voorwaarde dat ze een loopbaan van 42 jaar hebben.

Deze regeling is volgens BVAS discriminerend voor artsen aangezien het onmogelijk is dat zij op hun 65e aan 42 jaar professionele activiteit komen. "Hun loopbaan kan immers maar beginnen nadat zij hun studiejaren in de geneeskunde en hun stagejaren hebben volbracht", luidt het.

"Alle bezwaren werden genegeerd", zegt BVAS, die zich nu wendt tot de Raad van State met het verzoek het KB nietig te verklaren. Omdat de problematiek niet alleen de artsen treft, maar ook de beoefenaars van andere vrije beroepen (zoals tandartsen, juristen, advocaten, notarissen) en in het bijzonder de vrouwelijke beroepsbeoefenaars, roept BVAS de belangenverenigingen van de andere beroepsgroepen op om samen het verzoekschrift in te dienen.