Crèches en onthaalouders krijgen flitsinspecties

Crèches en onthaalouders krijgen voortaan flitsinspecties, onaangekondigde controles. Dat schrijft De Standaard. Eind 2012 werden de flitsinspecties voor het eerst toegepast. Dat zal dus vaker gaan gebeuren.

De zorginspectie experimenteerde eind vorig jaar voor het eerst met flitsinspecties. Inspecteurs brachten toen een onaangekondigd bezoek bij 108 zelfstandige onthaalouders, zelfstandige kinderdagverblijven en erkende kinderdagverblijven. Er werd gecontroleerd of de toegang veilig was, of er niet te veel kinderen in de opvang verbleven, of er voldoende begeleiders aanwezig waren en of de leefruimte van de kinderen veilig genoeg was.

De Zorginspectie en Kind en Gezin benadrukken dat het om een steekproef gaat. Toch blijken de bezoekjes niet overbodig, blijkt uit een rapport. De toegangsbeveiliging van de kinderopvang is over het algemeen in orde, de aanwezigheidsregistratie minder. Ongeveer een op de drie zelfstandige onthaalouders en kinderdagverblijven neemt het niet zo nauw met het noteren van het begin- en einduur van de opvang van ieder kind en met het opmaken van een overzichtelijke lijst waaruit duidelijk blijkt welke kinderen die dag aanwezig waren.

Opvallend zijn ook de vele opmerkingen over de veiligheid van de leefruimte van de kinderen. Zo stelden inspecteurs vast dat kinderen zich konden verbranden aan verwarmingselementen, dat technische of elektrisch gevaarlijke toestellen binnen het bereik van de kinderen stonden en dat de kinderen zich aan scherpe hoeken of kanten konden bezeren.

Van de 20 erkende kinderdagverblijven die een inspecteur over de vloer kregen, vertoonde de helft tekorten op het vlak van fysieke veiligheid in de leefruimte. Het ging daarbij meestal om een combinatie van inbreuken (zoals wiegendoodpreventie of scherpe randen). Vijf voorzieningen bewaarden medicatie, EHBO-materiaal en gevaarlijke producten niet op een veilige plaats.

Volgens de Zorginspectie is het de bedoeling om de flitsinspecties te herhalen. Zij zullen de bestaande grote inspectierondes niet vervangen. Kind en Gezin gaat met de gecontroleerde kinderdagverblijven contact nemen om te kijken hoe de problemen kunnen worden aangepakt. "Algemene conclusies trekken is moeilijk", zegt woordvoerster Leen Du Bois.