Is het Chinese schrift even oud als het spijkerschrift?

Chinese archeologen hebben wellicht het oudste Chinese schrift teruggevonden. Enkele inscripties op een 5.000 jaar oude bijl lijken een zin te vormen, maar daar is niet iedereen het over eens. "Ik denk niet dat het effectief om een schrift gaat", klinkt het bij de critici.
AP2013

Het oudste schrift dat tot nu toe is teruggevonden, is het spijkerschrift uit Mesopotamië, het huidige Irak. Het spijkerschrift heeft zich rond 3.200 voor Christus ontwikkeld uit een beeldtaal. De taal werd door de Soemeriërs vooral gebruikt om economische redenen. Het Chinese schrift heeft zich onafhankelijk van het spijkerschrift ontwikkeld en is zo'n 1.400 jaar jonger.

Chinese archeologen denken nu een Chinese geschreven taal te hebben teruggevonden die even oud is als het spijkerschrift. Op enkele bijlen die enkele jaren terug zijn opgegraven in China, zijn verschillende inscripties aangebracht die lijken op vroege vormen van Chinese lettertekens. De tekens lijken zelfs een zin te vormen.

"De symbolen zijn anders dan degene die we al eerder hebben gevonden", zegt Xu Xinmin - een van de wetenschappers - aan het persagentschap AP. "De vorm van de tekens en het feit dat ze precies een zin vormen, doen mij vermoeden dat het om een primitief schrift gaat."

Toch is niet iedereen het daarmee eens. "Ik denk niet dat de symbolen beschouwd moeten worden als een geschreven zin in de meest strikte betekenis", zegt Cao Jinyan, een specialist in oude geschriften. "We hebben niet voldoende materiaal om dat te besluiten."

Hij vermoedt dat de waarheid ergens in het midden ligt en denkt dat de symbolen een tussenvorm zijn tussen beeldtekens die duidelijk uitbeelden wat ze willen zeggen en abstracte lettertekens. Of het dus werkelijk om het oudste tot nog toe gevonden schrift gaat, is niet duidelijk en is voer voor verder onderzoek.