Peeters: "N-VA zal mee staatshervorming uitvoeren"

"De N-VA is weliswaar een oppositiepartij op federaal niveau, maar in de Vlaamse regering is de afspraak gemaakt dat wij de staatshervorming uitvoeren. Ik heb van de N-VA de garantie gekregen dat zij daar onverkort aan meewerkt." Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gezegd in "De ochtend" op Radio 1.

De N-VA heeft het federale akkoord over de staatshervorming, dat ook voor Vlaanderen gevolgen heeft, zwaar bekritiseerd. "Vlaanderen wordt gerold", zei partijvoorzitter Bart De Wever zelfs. Al liet hij daarnaast wel verstaan dat de N-VA niet uit de Vlaamse regering zou stappen. Ook Peeters verwacht dus geen problemen.

De minister-president wil zo snel mogelijk een groenboek opstellen. "In dat boek zullen wij alle scenario's meegeven die de staatshervorming mogelijk maakt op het Vlaamse niveau, bijvoorbeeld inzake woonbeleid of gezinsbeleid. Ik heb het engagement gekregen van de N-VA-collega's dat ze daaraan zullen meewerken."

"2014 wordt een zwaar jaar om een begroting in evenwicht te realiseren", geeft Peeters toe. "Daar komt nog bij dat we moeten bijdragen aan de sanering van de overheidsfinanciën. Ook de begrotingen daarna worden belangrijke uitdagingen, maar de andere gewesten staan voor nog grotere uitdagingen dan Vlaanderen."

Peeters beseft naar eigen zeggen dat de Vlaamse regering voor een moeilijke periode staat, met de verkiezingen binnen minder dan een jaar. "Ik ben er mij van bewust dat de volgende maanden zeer zwaar worden. Er liggen dossiers als de begroting en het SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat, red.) op ons te wachten, in de aanloop naar de verkiezingen."

De minister-president heeft vertrouwen in de stembusgang, maar hoopt dat de echte campagne zo laat mogelijk zal starten. "Ik hoop dat we met de regering nog tot diep in 2014 beslissingen zullen kunnen nemen." Dat is volgens hem de beste verkiezingscampagne voor alle regeringspartijen.