"Nog een draagvlak voor griepvaccin vinden"

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is voorstander van een algemene griepvaccinatie voor kinderen. Zo'n algemene vaccinatie is haalbaar als de kosten ervan met een kwart dalen. Kinderen vaccineren is zinvol, luidt het. Niet alleen om de kinderen zelf te beschermen, maar ook de volwassenen die met hen in contact komen. Ook griepcommissaris Marc Van Ranst vindt dat zinvol, als er tenminste een maatschappelijk draagvlak voor bestaat.

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en Hasselt bestudeerden op vraag van het KCE welke aanpak bij griepvaccinatie de hoogste gezondheidswinst zou opleveren. De onderzoekers, die meer dan 5.600 mogelijke vaccinatiescenario's bestudeerden, kwamen tot de conclusie dat een algemene kindervaccinatie even kosten-effectief zou zijn als de andere, recent ingevoerde kindervaccinaties mits de kosten van griepvaccinaties met minstens een kwart dalen.

Zo'n daling is mogelijk door de vaccinaties via de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of Kind&Gezin te organiseren en door een prijsdaling van het vaccin. Meer volwassenen van boven de 50 vaccineren is geen optie, wegens de omvang van de groep en de daarmee gepaard gaande kosten.

Door de kinderen te vaccineren, zouden niet alleen zijzelf maar ook de volwassenen die met hen in contact komen, beschermd zijn. "Kinderen zijn de motor van de verspreiding van infectieziekten. Ze hebben zeer intensieve en frequente contacten met elkaar en binnen het huishouden met familieleden. Kinderen zijn dus essentieel voor de verspreiding van infecties", zegt professor Philippe Beutels van de Universiteit Antwerpen.

"Draagvlak vinden in maatschappij en politiek"

Desondanks is een algemene griepvaccinatie nog niet voor morgen. "Wetenschappelijk is dat zeker onderbouwd", zegt griepcommissaris Marc Van Ranst (foto), maar het zal erop aankomen om daarvoor een draagvlak in de maatschappij en de politiek te vinden."

"In Japan heeft men dat decennialang gedaan", zegt hij. "Wanneer men de kinderen vaccineerde - toen was dat verplicht - daalde de sterfte bij de ouderen een stuk." Een algemene griepvaccinatie is volgens hem dan ook voor een deel altruïstisch: de kinderen vaccineren en zo ook anderen beschermen.

Komende winter zullen alle kinderen in het Verenigd Koninkrijk een griepvaccin krijgen. Volgens Van Ranst zullen we daaruit veel lessen kunnen trekken.