Regering keurt hervorming loopbaan ambtenaren goed

De loopbaan van federale ambtenaren wordt grondig hervormd. De federale regering heeft een plan van staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V) goedgekeurd. Vanaf nu zullen ambtenaren een hoger loon krijgen op basis van evaluaties en prestaties. Nu speelt alleen het aantal dienstjaren mee. De bonden zijn niet te spreken over de hervorming.

Federale overheidsmedewerkers maakten tot nu toe vooruitgang op basis van hun anciënniteit en het slagen in testen die verbonden waren aan opleidingen.

Vanaf 1 januari 2014 worden ze beloond op basis van hun inzet en het behalen van vooropgestelde doelstellingen. Een opeenvolging van positieve evaluaties zal tot een overgang naar een hogere weddeschaal binnen de eigen graad of klasse leiden. Sinds juli vorig jaar geldt al een jaarlijkse evaluatie.

Momenteel kunnen "sprongen" pas na zes jaar voor ambtenaren van niveau A (acadermici) en na acht jaar voor de anderen. Wie een uitzonderlijke score krijgt bij de evaluatie, zal voortaan na twee jaar een eerste sprong kunnen maken en na vier jaar verdere sprongen. Voor wie "voldoet aan de verwachtingen", is een eerste sprong mogelijk na drie jaar voor alle niveaus. Latere vooruitgang kan na vijf jaar voor niveau A en na zes jaar voor de andere niveaus. Wie het oordeel "te verbeteren" of "onvoldoende" krijgt, blijft in dezelfde weddeschaal.

Het gevolg daarvan is dat het aantal gewerkte jaren nog slechts voor een vijfde zal tellen bij de weddesprongen en bovendien kan iemand die consequent een excellente score haalt, al na 16 jaar de top van zijn of haar weddeniveau bereiken. Volgens de huidige regeling is dat nog 29 jaar. De staatssecretaris maakt ook een einde aan een discriminatie tussen statutairen en contractuelen. Die laatste groep kon er enkel door anciënniteit wat op vooruit gaan. Voortaan zullen ze ook promotie kunnen maken tot de derde weddeschaal.

De hervorming van de loopbaan bij de federale overheid is "het koninginnenstuk" van de modernisering van het openbaar ambt, zo zei Bogaert vrijdag van wal na afloop van de ministerraad. Ze wijzigt fundamenteel de basisprincipes van het loopbaanbeleid. Volgens Bogaert heeft de hele hervorming geen invloed op het budget.

"Meer controles in West-Vlaanderen"

De overheidsbonden zijn niet te spreken over de nieuwe regeling. Guido Rasschaert van de ACOD spreekt dreigende taal. Ambtenaren van de belastingen of sociale inspecteurs zouden wel eens extra kunnen gaan controleren in West-Vlaanderen, de thuisbasis van Hendrik Bogaert. Die vindt dat een heel vreemde uitspraak en zegt dat hij zich niet kan indenken dat iemand op die oproep in zou gaan.

Volgens de bonden kan een ambtenaar in zijn loopbaan tot 15.000 euro minder verdienen.