Vraag om overtollige warmte beter te recycleren

De Vlaamse meerderheidspartijen roepen de Vlaamse regering op meer werk te maken van warmtenetten. Dat zijn netwerken waarmee overtollige warmte van energiecentrales of van de industrie wordt doorgestuurd naar woonwijken of kantoren, om die daarmee te verwarmen. Zo kan heel wat energie worden bespaard.
De Gentse verbrandingsoven levert stoom aan het nabijgelegen UZ Gent.

Volgens Vlaams parlementslid Bart Martens (SP.A) bestaat het principe al op enkele plaatsen in Vlaanderen, maar kan het veel beter. "In de wijk Ham in Gent is er een warmtenet aangesloten op de elektriciteitscentrale van Luminus, in Roeselare is er een verbrandingsoven die restwarmte levert aan de buurt, in Brugge bestaat het en in Gent levert de verbrandingsoven van Ivago stoom aan het Universitair Ziekenhuis."

"Embryonaal bestaat het systeem al bij ons, maar nog niet op de schaal die we wensen", zegt Martens. "In andere landen hebben warmtenetten veel meer succes. In Denemarken is meer dan 60 procent van alle gebouwen aangesloten op zo'n warmtenet."

De Vlaamse meerderheidspartijen vragen onder meer dat de Vlaamse regering werk maakt van een warmte-atlas. Dat is een inventaris van alle mogelijke toepassingen van warmtenetten.