Wilde dieren worden geweerd uit circussen

Wilde dieren moeten geweerd worden uit circussen. Dat stelt de federale regering voor. Circussen kunnen door de veelvuldige verplaatsingen niet op elk ogenblik geschikte huisvesting voor de dieren garanderen.

"Het is vaak zo dat vrachtwagens gebruikt worden als onderdak voor leeuwen, tijgers, olifanten of andere wilde dieren, waardoor deze niet beschikken over voldoende ruimte voor hun welzijn en ze vaak last hebben van extreme temperaturen", meldt minister van Dierenwelzijn, Laurette Onkelinx (PS), in een persbericht.

Daarnaast moeten de wilde dieren de mogelijkheid hebben "om zich op een normale manier te kunnen uitleven, zoals rondrennen, sociale interactie, de zoektocht naar voedsel..." Volgens Onkelinx is dat niet mogelijk in een circus.

Om het dierenwelzijn te garanderen stelt de regering dan ook voor om de lijst met dieren die in een circus mogen worden gehouden, verder in te perken. Voor de dieren die wel nog toegelaten zullen zijn, geldt overigens de voorwaarde dat de minimumnormen voor de huisvesting worden nageleefd.

Enkel de volgende dieren zijn binnenkort nog toegelaten: runderen, buffels, varkens, lama's, dromedarissen, kamelen, fretten, konijnen, katten en honden, duiven, ganzen, hoenderachtigen, papegaaien, parkieten en eenden, paarden, ezels en pony's, schapen en geiten.