Schaduw over staatswaarborg voor Arco

De auditeur bij de Franstalige kamer van de Raad van State vraagt dat de staatswaarborg voor de Arco-coöperanten vernietigd wordt. Dat heeft De Tijd vernomen. Als de Raad van State dat advies volgt, kan die waarborg alsnog nietig worden.

Het dossier stamt uit de tijd van de ondergang van de bank Dexia eind 2011 die toen ook de hoofdaandeelhouders zoals de Gemeentelijke Holding en Arco, de financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging ACW, meesleurde in de afgrond.

De regering-Leterme beloofde toen een staatswaarborg aan de coöperanten die via Arco geld hadden gestoken in Dexia. Die inbreng zou dus gewaarborgd worden als Arco zelf onvoldoende geld zou hebben om die mensen terug te betalen.  

Die staatswaarborg is evenwel erg omstreden en volgens de website van De Tijd zou de Franstalige kamer van de Raad van State daar nu een stokje kunnen voorsteken. De auditeur van die kamer vraagt nu om die staatswaarborg voor Arco te vernietigen en -vaak, maar niet altijd- volgt de Raad van State dat advies.

Vlaamse kamer vernietigde waarborg niet

Het is niet de eerste keer dat de staatswaarborg voor de Raad van State komt. Eerder waren de beleggersfederatie VFB en andere aandeelhouders van Dexia naar de Vlaamse kamer van de Raad van State gestapt om die waarborg te vernietigen.

De Vlaamse adviseur had toen ook de vernietiging gevraagd, maar de Raad van State had dat advies niet gevolgd. Die zaak is intussen beland bij het Grondwettelijk Hof dat moet bekijken of het gelijkheidsbeginsel uit de grondwet niet geschonden is door de waarborg.

Nu blijft het dus uitkijken naar de beslissing van de Franstalige kamer van de Raad van State. 

Het wrakhout van Dexia

De zaak is een gevolg van de ondergang van de bank Dexia eind 2011. Toen werden grote aandeelhouders zoals de Gemeentelijke Holding en Arco, de financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging ACW, meegesleurd in de afgrond van Dexia.

De regering-Leterme beloofde toen een staatswaarborg voor de inbreng van de duizenden coöperanten van Arco, dat inmiddels in vereffening gegaan is. Die waarborg zou de federale regering tot 1,5 miljard euro kunnen kosten.

Die waarborg is echter zeer omstreden. Gewone aandeelhouders van Dexia kunnen immers niet rekenen op die waarborg en vinden dat ze ongelijk worden behandeld. Arco zegt dat de coöperanten geen echte aandeelhouders zijn, maar spaarders van wie het geld bij Dexia beland is.