"Big jump" voor proper water

Voor de zevende keer zijn vanmiddag rond 15 uur op verschillende plaatsen in heel Europa mensen in het water gesprongen om meer aandacht te vragen voor proper water. In Vlaanderen kon dat op 23 verschillende plaatsen.

Op 23 plaatsen in Vlaanderen hebben mensen deelgenomen aan de "Big Jump" door tegelijkertijd in een waterplas of een rivier te springen om aandacht te vragen voor proper water. De sprong wordt voor de zevende keer onder meer georganiseerd door natuurvereniging Natuurpunt.

Met die "Big Jump" wil Natuurpunt de Europese kaderrichtlijn water meer bekendheid geven. Die kaderrichtlijn wil tegen 2015 alle Europese waterlopen ecologisch in een "goede toestand". Zonder steun van het publiek wordt dat een onmogelijke opdracht.

Volgens Aquafin wordt 80 procent van het water in Vlaanderen nu al gezuiverd. Doelstelling is nu dus om ook de overige 20 procent van het water te zuiveren. Daarnaast is er ook nog de zogenoemde historische vervuiling. Dat is bijvoorbeeld vervuild slib op de bodem van beken en rivieren.

Onder de springers ook heel wat prominenten. Hieronder herkent u bijvoorbeeld vicepremier Alexander De Croo (Open VLD).