Gentse "plasactie"-dames volharden in hun strijd

De dames van "Plasactie vzw" gaan op zoek naar 2.051 handtekeningen om het thema van gelijke sanitaire rechten opnieuw op de agenda van de Gentse gemeenteraad te krijgen. Ze strijden al tien jaar voor evenveel gratis openbare toiletten voor vrouwen als voor mannen.

Met het burgerinitiatief vraagt "plasactie" een reglement waarbij organisatoren van kermissen, stadsevenementen, dekenijfeesten en braderieën evenveel gratis toiletten ter beschikking moeten stellen voor vrouwen als voor mannen. Ze vragen ook dat horecazaken tijdens dergelijke evenementen hun toiletten niet sluiten en hun sanitair minstens gratis aanbieden aan hun eigen klanten.

"Plasactie" herinnert ook aan haar populaire voorstel uit "De vragende partij", het initiatief van VRT Nieuws in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, namelijk het invoeren van het systeem "1 beker = 1 gratis plasbeurt". "Dat is een middel om de discriminatie tussen mannen en vrouwen zo veel mogelijk op te heffen omdat iedereen evenveel betaalt voor zijn/haar drank en via dat systeem er ook minder afval op straat terechtkomt", zegt initiatiefneemster Baharak Bashar.

"Plasactie" voert al bijna 10 jaar actie op de Gentse Feesten voor een gelijk aantal gratis toiletten voor vrouwen als gratis aangeboden urinoirs voor mannen. "Toch verandert er ook deze Gentse Feesten niet fundamenteel veel meer voor de vrouwen tegenover vorig jaar", zegt Bashar. "Het aantal gratis urinoirs is opgetrokken met 15 eenheden, wat 60 extra plasmogelijkheden voor mannen betekent. Hiermee hoopt de stad het wildplassen van vooral mannen te beperken. Nochtans zijn de antiwildplas-affiches van de stad zowel gericht naar mannen als vrouwen."

Meest gelezen