"Blootstelling Dexia aan Detroit is 305 miljoen dollar"

Volgens Dexia bedraagt de blootstelling van de restgroep aan het faillissement van de Amerikaanse stad Detroit 305 miljoen dollar. Een deel van dat bedrag is gedekt door een herverzekeraar van "hoge kwaliteit".

Vorige week heeft de Amerikaanse grootstad Detroit in de Verenigde Staten Chapter 9, een soort bescherming tegen schuldeisers voor overheden, aangevraagd. Dat is te vergelijken met Chapter 11, het gerechtelijk akkoord voor bedrijven.

Kort daarop bleek dat de restgroep Dexia kredieten had verstrekt aan Detroit, waarvan nu niet duidelijk is of die zullen terugbetaald worden.

Vanavond meldt Dexia in een persbericht dat de impact van Detroit op de rekeningen van de groep "beperkt" is, maar toch weet de groep nog niet hoeveel een faillissement van Detroit zou kunnen kosten.

De blootstelling van de groep aan Detroit zou 305 miljoen dollar bedragen. Daarvan is 75 miljoen dollar gedekt "door een herverzekeraar van hoge kwaliteit".

Over de rest van het bedrag zegt Dexia dat dat verzekerd is door een kredietverzekeraar "onderhevig aan een gerechtelijke reorganisatieprocedure". Eerder had de krant De Tijd de gevolgen voor Dexia op 100 miljoen euro berekend.

Daarnaast zou Dexia nog andere vorderingen op Detroit hebben voor een bedrag van 148 miljoen dollar, maar die zouden niet onderhevig zijn aan een schuldherstructurering onder Chapter 9. 

Concreet zal Dexia in het tweede kwartaal een boekhoudkundige voorziening aanleggen van 59 miljoen euro voor Detroit.