"Echte test voor Filip volgt pas na verkiezingen"

De krantencommentatoren blikken vooruit op wat Filip in de toekomst zal brengen. De troonswisseling was een eerste geslaagd examen, maar de echte test komt er pas na de verkiezingen van mei volgend jaar, luidt het eensgezind. Wat als de kaarten daar politiek moeilijk komen te liggen?

Alles liep gesmeerd zondag, schrijft De Morgen. "De perfecte eerste schooldag", noemt Steven Samyn het. "Filip deed het voorbeeldig, maar de eerste echte test was het natuurlijk niet. Die volgt pas na de federale, regionale en Europese verkiezingen van mei volgend jaar. Wat als de kaarten dan even moeilijk liggen als na de vorige verkiezingen? Wat als de N-VA een klinkende overwinning neerzet: kan en wil een koning meewerken aan een regime dat tegen zijn functie en het voortbestaan van het land is?"

"Even in royale roes. Wat nu?"

"Even in royale roes. Wat nu?" Ook Het Laatste Nieuws kijkt al vooruit naar eind mei volgend jaar. "De toekomst van ons land - en die van koning Filip - hangt af van wat er zich tussen vandaag en juni 2014 zal afspelen. En vooral van hoe de (Vlaamse) kiezer de politieke kaarten zal schudden. Een diepe crisis dreigt dan alweer", meent Erwin Verhoeven, die koning Filip ook prees: "Hij was minder verkrampt dan de kroonprins die hij ooit was, en gaf duidelijk aan dat hij de spelregels van het nieuwe, federale België kent en aanvaardt."

"Koningen en regering hebben elkaar gevonden"

Ook De Standaard kijkt met vragen naar de politieke toekomst. "Van diversiteit een troef maken, klonk het zowel bij Albert als bij Filip. Het leek op fluiten in het donker", meldt Bart Sturtewagen. "Door het federalisme te bezingen, leken ze te zeggen: de voorwaarden zijn nu aanwezig opdat Vlamingen en Franstaligen vreedzaam kunnen samenleven. Maar met iedere affirmatie werd de schaduw van de afwezige Bart De Wever wat groter." Hoe dan ook "hebben koningen en regering elkaar gevonden in een gemeenschappelijk belang." 

Graag een "politiek onzichtbare koning"

Liesbeth Van Impe van Het Nieuwsblad schrijft een "Brief aan de koning" met enkele raadgevingen. "Wees terughoudend, loop zeker niet te veel in de kijker, de beste koning is een politiek onzichtbare koning." Van Impe geeft toe dat Filip het zondag lang niet slecht heeft gedaan. "Het blijft afwachten, maar de kans bestaat dat straks het land zal concluderen dat u het toch kunt. Ik gun het u van harte. Het zou ook betekenen dat u de grenzen van uw mandaat respecteert en dat zou een bijzonder goede zaak zijn."

"Geen bloemetjes gooien zoals Albert"

Gazet van Antwerpen vond de opvallendste passage in Filips aanvaardingstoespraak dat hij ook de koning van de deelstaten wil zijn. Voor de rest is het koffiedik kijken wat we van de nieuwe koning mogen verwachten, voegt Paul Geudens er meteen aan toe. Albert is een fervente supporter van Elio Di Rupo en moet niet weten van Bart De Wever. Als koning Filip dezelfde weg opgaat en eenzijdig bloemetjes blijft gooien naar regeringspartijen, dan kan er heibel van komen."

"Afwachten tot na de verkiezingen"

Koning Filip heeft aangegeven er helemaal klaar voor te zijn, schrijft Het Belang van Limburg. Maar ook Eric Donckier wijst erop dat de echte test pas volgt na de verkiezingen. "Aanvaardt Filip een veeleer protocollaire rol zoals Albert? Of wil hij toch op de politiek wegen zoals zijn leermeester Boudewijn? Afwachten. De koning heet enigszins eigenwijs en koppig te zijn. Maar als hij de contouren aanvaardt zoals die de laatste jaren door de politici zijn vastgelegd, dan kan hij de koning worden die we ons wensen."

"Filip had nadrukkelijker mogen waarschuwen"

Snel en efficiënt : het kan soms in België. De Tijd zag een vlekkeloze troonswisseling. Uiteraard was het één en al ceremonie, en koning Filip hield zich in zijn eerste toespraak op de vlakte. "Nu dit achter de rug is, kan de regering zich weer op het echte werk concentreren," zegt Stefaan Michielsen. "Koning Filip herinnerde eraan dat onze welvaart gebouwd is op een stevig kader om te ondernemen en op een efficiënte sociale zekerheid. Beide worden bedreigd. Filip I had daar in zijn toespraak best wat nadrukkelijker voor mogen waarschuwen."

"Geen fouten maken, en zichzelf blijven"

"Een kroning volgens het boekje," zag Metro, dat politicoloog Marc Hooghe laat vooruitblikken naar wat Filip kan brengen. "Hij mag vooral geen fouten maken, en hij moet in zichzelf blijven geloven", geeft Hooghe goede raad."Filip moet zich focussen op de Belgen. Want in tegenstelling tot een groot deel van de politici, verwachten veel Belgen dat hij er wél is voor hen." Ten slotte moet Filip zichzelf blijven. "Van iemand van 53 kan je niet meer verwachten dat hij enthousiaster en spontaner wordt."

"Een familiale 21e juli"

Bij de Franstalige kranten looft La Libre Belgique zich aan de manier waarop Filip de troon besteeg. "Zelfzeker en vlot." Bovendien heeft Filip aangegeven een perfecte entente te willen aangaan met de federale staat en de deelstaten, zegt Pierre-François Lovens. "Nooit was een koning zo goed voorbereid", maar alleen kan hij het niet: Het volk en de verkozenen zijn de enige besluitvormers van onze democratie.

"Een nieuw België", heet het bij Le Soir. "Een koninklijk en politiek succes." Béatrice Delvaux verwijst voor dat laatste naar Filips tactisch geslaagde speech, met uitdrukkelijke verwijzingen naar de regio's. Delvaux wijst ook op het belang van Mathilde: "Niet één, maar twee personen zijn gisteren onder de zon op de troon geïnstalleerd. Mathilde gaat een sleutelrol spelen naast de koning."

In L'Avenir blikt Thierry Dupièreux terug op een geslaagde 21 juli. "Nationaal feest of familiefeest?", verwijst hij naar hoe het gezin en de familiale band op de voorgrond trad. Ook België telt verschillende families, en dat is Filip niet vergeten in zijn toespraak, luidt het.

lees ook