Radioactief water lekte in oceaan in Japan

Tepco, de uitbater van de verwoeste Japanse kerncentrale van Fukushima, geeft toe dat er radioactief water ondergronds in de Stille Oceaan is gelekt. Er werd al een tijd vermoed dat dat het geval was.
AP2011

In maart 2011 werd de oostkust van Japan getroffen door een zware aardbeving en door een grote tsunami die honderden kilometer kustgebied verwoestte. Daardoor liep ook de kerncentrale van Fukushima zware schade op en ontploften er reactoren.

Tot nu toe had de uitbater van de centrale -Tokyo Electric Power of Tepco- ontkend dat er radioactief water van de centrale in de Stille Oceaan was gevloeid, maar experten stonden al een tijdje sceptisch tegenover die verklaringen.

Vandaag geeft Tepco toe dat er een hoge dosis giftig radioactief materiaal is gevonden in ondergrondse waterreserves onder de zeebodem. Het zou onder meer gaan om cesium134.

Tot nu toe luidde de officiële verklaring dat die stoffen beperkt waren gebleven tot ondergrondse opslagplaatsen in beton aan de voet van de centrale en stalen opslagtanks in de gebouwen, maar een deel daarvan is toch weggelekt naar open zee. Toch blijft Tepco volhouden dat de vervuiling in zee nog altijd beperkt is.

Sommige analisten vinden het ook vreemd dat de verklaring van Tepco een dag na de verkiezingen voor het Hogerhuis komen. Die zijn gewonnen door de liberaal-democratische partij van premier Shinzo Abe, een groot voorstander van kernenergie.