België zet eeuwigdurende leningen om

De Belgische overheid gaat de laatste vijf "perpetuals" of eeuwigdurende leningen stopzetten. Die zullen worden omgezet in leningen op korte termijn.

Het gaat om de vijf laatste eeuwigdurende leningen van de Belgische overheid, samen goed voor een bedrag van 38,9 miljoen euro. De rentevoeten daarvan schommelen tussen 2,5 en 5%.

Dat is heel wat meer dan de huidige rentevoeten en dat is ook een van de redenen waarom die schulden zullen worden omgezet in voor de overheid meer voordelige kredieten op korte termijn. 

Bovendien leidden die "perpetuals" tot extra werk, aldus het Agentschap voor de Schuld, dus ook op boekhoudkundig en administratief vlak zijn er voordelen aan de omzetting.

Eeuwigdurende leningen worden tegen een vaste rente uitgegeven zonder vervaldatum. In principe blijven ze geldig zolang de uitgever van de leningen dat wil.