Bouw nieuwe overheidsgebouwen in China bevroren voor vijf jaar

De Chinese regering schort de bouw van nieuwe overheidsgebouwen op voor een periode van vijf jaar. De Chinese bevolking is erg kwaad over de corruptie en de spilzucht die met de bouw van de nieuwe en vaak dure gebouwen gepaard gaat.

Om tegemoet te komen aan de publieke woede over de spilzucht van de Chinese overheid, mogen diensten van de overheid en van de Communistische Partij gedurende vijf jaar geen nieuwe gebouwen neerpoten. Projecten die al toegezegd waren, worden opgeschort. Het verbod geldt voor de bouw van opleidingscentra, vergaderzalen en accommodatie. 

In de plaats daarvan wil ze de middelen besteden aan de "ontwikkeling van de economie en de verbetering van het algemeen welzijn", zo staat te lezen op de website van de overheid. Wel toegestaan is de renovatie van gebouwen met verouderde faciliteiten, al mag dat alleen gebeuren wanneer het de veiligheid vergroot of functies verbetert zonder bijkomende luxe.

Sommige departementen en lokale autoriteiten hebben kantoren gebouwd die in strijd waren met de regelgeving. Dit heeft het imago van de overheid en van de Partij een stevige knauw gegeven. De bevolking reageert misprijzend en is van mening dat de elite zich vervreemd heeft van de gewone Chinezen.

President Xi Jinping hoopt die muur te doorbreken door de elite een soberder snit aan te meten en de uitgaven drastisch te beperken. Hij verklaarde zich vorige maand voorstander van "grondige opkuis" van de Communistische Partij. Het voorbije jaar voerde hij campagne om de bureaucratie en de decadentie terug te dringen.

1.500 miljard euro lokale schuld

De totale schuld van de lokale overheden is op twee jaar tijd met 13 procent gestegen en bedraagt momenteel 1.500 miljard euro, volgens ratingbureau Moody's. Het bedrijf vreest dat de centrale overheid mogelijk zal moeten tussenkomen als een lokaal bestuur over de kop gaat. 

De Chinese economie groeide in het tweede kwartaal 7,5 procent en is mogelijk op weg naar de laagste jaargroei in maar liefst 23 jaar.