Europa steunt Antwerps LNG-bunkerproject voor scheepvaart

De Antwerpse haven ontvangt van de Europese Commissie subsidies voor projecten met LNG (liquefied natural gas) als scheepvaartbrandstof. Dat meldt het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. De subsidies zullen gebruikt worden voor de bouw van een LNG-bunkerstation voor binnenvaart in de haven van Antwerpen. Een concreet bedrag is nog niet bekend.

Een subsidieaanvraag van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen voor het bouwen van een LNG-bunker in de haven van Antwerpen is positief beoordeeld door de Europese Commissie. Die bunker zal worden gebruikt door de binnenvaart en past binnen een project om tegen 2015 LNG-brandstof aan schepen in de Antwerpse haven aan te bieden. Op die manier kan de haven voldoen aan de verstrenge IMO-zwavelnormen die tegen dan van kracht worden. Het voorbereidend studiewerk is inmiddels al aan de gang.

Volgens het Antwerpse havenbedrijf is er nog geen duidelijkheid over de concrete subsidiesom. "De komende tijd zal uitwijzen wat de details zijn voor de toewijzing van de subsidie en hoe het bedrag precies zal worden aangewend," klinkt het. "Met de goedkeuring van de subsidie-aanvraag laat de Commissie zien dat ze vertrouwen heeft in LNG als brandstof voor de toekomst."

Het Antwerpse project is onderdeel van een groter geheelproject. Ook andere Europese havens ontvangen voor LNG-bunkering Europese steun. Het havenbedrijf van Rotterdam sprak eerder van een subsidie van het totale project ten bedrage van 40 miljoen euro.