Koning Filip zal geen collectieve gratie verlenen

Koning Filip heeft beslist om geen collectieve gratie te verlenen aan veroordeelde gevangenen ter gelegenheid van zijn troonsbestijging. "Een logische stap in de verdere modernisering van de monarchie", reageert minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD).

Vroeger gebeurde het vaker dat een vorst bij zijn aantreden of bij een andere feestelijke gelegenheid collectieve gratie schonk. De laatste keer was dat in 1993 toen koning Boudewijn alle gedetineerden 6 maanden strafvermindering gaf ter gelegenheid van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

Maar nu komt er dus geen collectieve gratie. De koning kan ook wel individueel gratie verlenen aan een gedetineerde. Vorig jaar waren er meer dan 950 aanvragen, bijna 100 daarvan werden ingewilligd. Het is niet bekend of koning Filip van plan is om nog individuele graties te verlenen. 

"Logische zaak"

Minister van Justitie Turtelboom (kleine foto) vindt het een logische stap dat de koning geen collectieve gratie meer verleent. "Het is in onbruik geraakt en gezien ons beleid om elke straf vanaf zes maanden ook effectief uit te voeren, zou het niet logisch zijn dat er nog een collectieve gratie wordt verleend", zei ze in "De ochtend".

Of koning Filip nog individuele graties zal verlenen, is op dit ogenblik nog niet duidelijk. "Maar dat zal zeker in het globale beleid van de modernisering van onze monarchie aan bod komen", aldus nog Turtelboom. "Het is immers het vaste voornemen van veel politieke partijen om de monarchie verder te moderniseren."

lees ook