Liberaal oud-minister Jean Pede is overleden

In Brakel is de liberale politicus Jean Pede overleden. Hij was 86 en was enkele jaren voorzitter van de Vlaamse Raad, het huidige Vlaamse Parlement.

Pede is overleden in het rusthuis in Brakel waarnaar hij begin dit jaar is verhuisd. Tevoren woonde hij altijd in Bottelare, waarvan hij in 1959 burgemeester werd. Na de fusie met Merelbeke werd hij burgemeester van die gemeente.

In die periode was Pede ook lid van de provincieraad van Oost-Vlaanderen en nadien senator, volksvertegenwoordiger voor de liberale partij PVV.

Tussen 1981 en 1985 was hij voorzitter van de Vlaamse Raad, de voorloper van het Vlaamse Parlement en daarna was hij Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening.