Een bedrijf oprichten doe je het snelst online

De kosten voor de oprichting van een onderneming of vereniging veranderen vanaf 1 augustus. Het elektronisch oprichten van een vereniging wordt goedkoper gemaakt. Doe je dit via de griffier, dan wordt het duurder. Volgens minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) zal deze tariefwijziging burgers aanzetten de neerlegging elektronisch te doen, wat positieve effecten heeft voor zowel de burger als de overheid.

De tarieven voor de elektronische oprichting van ondernemingen en verenigingen worden verlaagd. Zo dient men nu voor de oprichting via elektronische weg van een onderneming 210 euro te betalen en 130 euro voor een vereniging, tegenover 244 en 162 euro op dit moment. 

Daartegenover staat dat de klassieke, papieren oprichting duurder wordt. Wie deze manier verkiest, betaalt 260 euro voor de oprichting van een onderneming en 180 euro voor een vereniging. De nieuwe tarieven treden in werking vanaf 1 augustus 2013.

Volgens minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) zal deze tariefwijziging mensen meer aanzetten om de oprichting elektronisch te doen. Dat heeft positieve effecten voor zowel de burger als de overheid.

"Voor de rechtbanken is E-griffie een werklastvermindering. Alles gaat vlugger, vlotter en efficiënter. De griffier kan zich op andere zaken toeleggen. "E-griffie" laat de burger toe de administratieve afhandeling te regelen wanneer het hem het beste uitkomt", zegt Turtelboom.

Ook staatssecretaris voor Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert (CD&V) benadrukt het belang van de "E-griffie". "Kostenbesparende, klantvriendelijke en efficiëntie verhogende initiatieven als de E-griffie dienen als inspiratiebron. We moeten de voortrekkersrol die ons land op het vlak van informatisering al speelt niet alleen behouden maar nog verder versterken."

 

"E-depot", de voorloper van "E-griffie"

Sinds vorig jaar kan de oprichting van een vereniging via de applicatie "E-griffie". Op de bijhorende website kan men dan het elektronisch aanvraagformulier invullen. Na de betaling wordt vzw opgenomen in de kruispuntbank van ondernemingen en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De elektronische neerlegging voor de oprichting van naamloze vennootschappen (NV's) en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BVBA's) heet "E-depot" en bestaat al enkele jaren.

"E-depot" is de voorloper van "E-griffie" en miste haar effect niet. Door een betere uitwisseling van gegevens tussen de overheid en notarissen kunnen startende ondernemers veel sneller aan het werk. "E-depot'" heeft de opstartperiode verkort van ruim 50 naar 3 dagen. Ongeveer 1 op 3 vennootschappen en vzw's werd vorig jaar via elektronische neerlegging opgericht.