Rokers op de trein betalen hun boete zelden

Boetes die door treinbegeleiders worden uitgeschreven omdat de rookwetgeving werd overtreden, worden nauwelijks betaald. Dat beaamt de minister van Overheidsbedrijven, Jean-Pascal Labille (PS), als antwoord op een vraag van senator Dirk Claes (CD&V).

Sinds 1 januari 2004 mag er op de treinen van de NMBS niet meer worden gerookt. Daarnaast worden ook de stationsgebouwen en de perrons door de wetgever als rookvrije ruimtes beschouwd.

In 2012 werden in totaal 358 vaststellingen van onregelmatigheid opgesteld door treinbegeleiders naar aanleiding van een overtreding van de rookwetgeving. Opvallend is dat hiervan maar liefst 260 boetes niet betaald werden. Dit komt neer op maar liefst 72,6%. "Hoewel haast alle rokers zich binnen de stationsgebouwen en in de treinen aan de rookregeling houden, vind ik het verontrustend dat meer dan 70% van de uitgeschreven boetes gewoon niet betaald worden door de overtreder", aldus Dirk Claes.

Uitschieter is Luik, waar maar liefst 87,5% van de boetes niet betaald worden. Ook Brussel en Henegouwen scoren slecht met bijna 80% niet-betaalde boetes. In Waals-Brabant betaalt de helft van de overtreders hun boete en is daardoor de beste leerling.

"Sluitende procedure voor het innen van de boetes is nodig"

Sinds 2004 werden de boetes haast niet verhoogd. In 2004 bedroeg de boete 12,5 euro voor wie onmiddellijk betaalde, 50 euro voor wie binnen de veertien dagen betaalde en 190 euro voor wie met zijn betaling achterwege bleef. Bijna tien jaar later zijn de straffen voor overtredingen nauwelijks veranderd.

Dirk Claes: "Ik zal de minister vragen om te zorgen voor een sluitende procedure voor het innen van de boetes om zo de rechtszekerheid en afdwingbaarheid van de rookregeling te garanderen. Het kan niet dat meer dan de helft van de boetes niet betaald worden."