Vanaf november kunt u intekenen op de volkslening

De federale regering is het eens geworden over de oprichting van een zogeheten volkslening. Met dat project wil ze spaargeld in de economie pompen.

Er staat nu een recordbedrag op spaarboekjes, maar omdat dat geld altijd opvraagbaar is, aarzelen de banken om dat te gebruiken voor leningen om de economie te ondersteunen.

Met de volkslening wil de federale overheid nu een deel van dat spaargeld toch in de economie pompen. De regering heeft daar nu een akkoord over bereikt en vanaf november kan men intekenen op die volkslening.

Concreet is de volkslening een soort kasbon op vijf jaar met een rente van 2%. Om het wat aantrekkelijker te maken, wordt de roerende voorheffing op de volkslening verlaagd van 25 naar 15%.