"Waarom kunnen Belgische vrouwen niet wat Kate kan?"

Dat Kate Middleton, de echtgenote van de Britse prins William, binnen de 48 uur na haar bevalling het ziekenhuis verliet, ziet dokter Marc Moens, ondervoorzitter van het artsensyndicaat BVAS, als een voorbeeld voor Belgische vrouwen. Volgens hem kan het verkorten van de verblijfsduur in het ziekenhuis met 1 dag een besparing van 33 miljoen euro opleveren. "De materniteit is nu een duur betaalde receptieruimte."

In een opiniestuk pleit Moens ervoor om het terugbetaalde verblijf van de moeder in de kraamafdeling van een ziekenhuis met 1 dag in te korten. "Kate heeft het ziekenhuis na 1 dag al verlaten, de gemiddelde verblijfsduur in Groot-Brittannië in de materniteit is ook maar anderhalve dag, terwijl dat in België 4,5 dag is", legt Moens in "Terzake" uit.

"Op een totaal van circa 120.000 bevallingen per jaar voor een gemiddelde prijs van 275 euro per dag, kan het beperken van de verblijfsduur in het ziekenhuis met 1 dag een totale besparing van ongeveer 33 miljoen euro per jaar opleveren", rekende hij uit.

"Als we dan toch moeten besparen in de gezondheidszorg, dan bespaar ik liever op zoiets dan dat we mensen hun medicatie niet meer mogen terugbetalen", aldus nog Moens, die benadrukt dat hij het enkel over de vlotte bevallingen heeft, waarbij zowel voor moeder als kind alles normaal verloopt.

"Het is natuurlijk makkelijker om langer in het ziekenhuis te blijven, waar alles voor jou gebeurt. Maar we moeten toegeven dat de materniteit eigenlijk een duur betaalde receptieruimte is", vindt Moens. "Maar voor alle duidelijkheid: ik pleit niet voor een verblijf van 1 dag, ik pleit alleen voor 1 dagje minder, waardoor we met het vrijgekomen geld andere nuttige dingen mee kunnen doen. Een gemiddelde verblijfsduur van 3,5 dag lijkt me realistisch."

"Dat levert geen 33 miljoen euro besparing op"

Daniël De Vos van Zorgnet Vlaanderen is het eens met Moens dat een kort ziekenhuisverblijf in veel gevallen mogelijk is. "Maar bij een eerste bevalling is het wel nuttig dat een moeder wordt opgeleid en uitleg krijgt over de verzorging en de borstvoeding", zegt hij in "Terzake".

"Bovendien ben ik het ook niet eens met de besparing die zo'n kortere verblijfsduur kan opleveren. De vroedvrouwen die nu in het ziekenhuis de moeders bijstaan, zullen de moeders nu immers thuis moeten begeleiden. De personeelskosten blijven dus bestaan, dat levert geen besparing op. Maar door een korter verblijf zullen ziekenhuizen misschien wel verplicht worden om meer samen te werken, waardoor dan mogelijk schaalwinsten gerealiseerd kunnen worden."