Files in Brussel kosten jaarlijks 511 miljoen euro

De files in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kosten de maatschappij jaarlijks 511 miljoen euro. Dat heeft de Brusselse werkgeversorganisatie Beci berekend. Het nieuws staat vandaag te lezen in Le Soir en De Standaard.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staan alle automobilisten samen jaarlijks 32 miljoen uur in de file. Om de kosten daarvan te berekenen ging Beci ervan uit dat een uur arbeidstijd 11,72 euro waard is. Dat brengt het bedrag op 357 miljoen euro.

Dat is echter niet het totale kostenplaatje. Ook de vervuiling en de ongevallen moeten worden verrekend. Dat brengt de totale kostprijs volgens Beci dan ook op 511 miljoen euro.

In een witboek voor een efficiënte mobiliteit roept de organisatie zowel de politiek als de vervoersmaatschappijen op snel oplossingen te vinden. Als die uitblijven, dreigen bedrijven het gewest te verlaten. Beci stelt zelf onder meer een kilometerheffing en een versnelde uitbouw van het Gewestelijk ExpresNet voor.