NSA kan afluisterprogramma voortzetten

In de VS heeft het Huis van Afgevaardigden een amendement verworpen dat voorstelde om het afluisterprogramma van de geheime dienst NSA in te perken. Opvallend is dat de voor- en tegenstanders zich in beide partijen bevinden.
De Republikein Amash kreeg ook tegenstand uit eigen partij.

Klokkenluider en ex-CIA-medewerker Edward Snowden had eerder dit jaar het PRISM-programma van de NSA geopenbaard. Daarin verzamelt de geheime dienst gegevens over de telefoongesprekken van miljoenen Amerikanen. Het is voor het eerst dat het Huis van Afgevaardigden een standpunt inneemt over de kwestie.

De Republikein Justin Amash had een voorstel ingediend om de mogelijkheid tot afluisteren in te perken. "Wie tegen dit voorstel is, gebruikt dezelfde tactiek die elke regering in de geschiedenis gebruikt om de schending van onze rechten te rechtvaardigen: angst. Ze zullen ons vertellen dat de regering de rechten van het Amerikaanse volk moet schenden om ons te beschermen tegen degenen die onze vrijheid haten", zegt Amash.

Wat volgt, is een geanimeerd debat. "12 jaar zijn er verstreken. Is onze herinnering zo vaag geworden dat we vergeten zijn wat er op 11 september gebeurde?", zegt Mike Rogers, de Republikeinse voorzitter van het comité Inlichtingendiensten.

Het Witte Huis had zich tegen het amendement uitgesproken, net als de top van de NSA. Het amendement is verworpen met 217 stemmen tegen en 205 stemmen voor. Opvallend is dat de voor- en tegenstanders in verschillende partijen zitten. 111 aanwezige Democraten hebben voor het amendement gestemd, 83 stemden tegen. Bij de Republikeinen stemden 94 mensen voor het amendement en 134 tegen.

AP2013