"Op termijn moeten we sociaal model bijsturen"

Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) pleit voor een bijsturing van ons sociaal model. Hij zegt dat in een interview met de krant De Tijd, dat morgen verschijnt. Volgens Geens is het in België een heilig principe dat de sociale zekerheid een verzekering is, die voor iedereen dezelfde is. Maar het pensioendebat dat deze week losbarstte, bewijst dat dit niet evident is, zegt minister Geens.

"In een competitieve wereld kunnen we niet mee zonder dat we ons sociaal model op termijn aanpassen", zet De Tijd op zijn website. De minister vervolgt dat we in de toekomst "meer zullen moeten doen met minder. Zo efficiënt mogelijk omgaan met onze bescherming, ze enkel inzetten waar aangewezen".

Aan het radionieuws zei minister Geens: "Mijn uitlating is een gevolg geweest van de talrijke Europese en internationale aanbevelingen die wij krijgen op het stuk van de aanpassing van onze pensioenleeftijd aan de werkelijke levensduur, en dus aan de sociale kosten die dat met zich brengt. En in die zin heb ik durven pleiten voor een aanpassing van de pensioenleeftijd aan het concrete beroep en gezegd: "ja, voor een hoogleraar zou dit wat hoger mogen zijn dan voor een bouwvakker of voor een kleuterleidster bijvoorbeeld." Maar wij moeten gaan naar een gedifferentieerde toepassing minstens van de sociale zekerheid, wat dat betreft, om de kosten van onze veroudering, als ik het zo mag zeggen, wat te kunnen verminderen."

"Daarover denken we al lang na. Stilaan sturen we de sociale bescherming bij", aldus minister Geens.