"Verblijfsduur materniteit al besproken in kader begroting"

Het denkspoor om het terugbetaalde verblijf van kersverse moeders op de kraamafdeling met een dag in te korten, ligt al op tafel binnen het Riziv. "De discussies over een dergelijk voorstel zijn al aan de gang binnen de task force die op zoek is naar extra besparingen in het kader van de begroting", valt te horen op het kabinet van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS).

Het artsensyndicaat BVAS greep de bevalling van de Britse hertogin Kate Middleton aan om te pleiten voor een daling van het aantal terugbetaalde dagen op de kraamafdeling. Volgens ondervoorzitter Marc Moens zou een dag minder (van 4,5 naar 3,5 dag) 33 miljoen euro per jaar kunnen opleveren.

Minister van Sociale Zaken Onkelinx neemt voorlopig geen standpunt in, maar op haar kabinet bevestigt men wel dat het denkspoor al op tafel ligt binnen het Riziv. De task force die op zoek is naar bijkomende besparingen, buigt zich reeds over het voorstel.

Zonder zich dus al uit te spreken, stipt men bij Onkelinx nog aan dat de vergelijking met het buitenland niet zomaar opgaat. Zo is het Belgische gemiddelde inderdaad hoog voor probleemloze bevallingen, maar is de ambulante zorg voor moeders en borelingen wel meer ontwikkeld in het buitenland. Sleutelt men dus aan het ziekenhuisverblijf, dan zal ook moeten worden nagegaan of er geen bijkomende ambulante diensten nodig zijn. En dat heeft ook zijn kostprijs.

Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de bevoegdheidsverdeling in ons land én met de sociale dimensie van moeders die thuiskomen, klinkt het nog.

AP2009