Regering komt met gedragscode koninklijke familie

De leden van de koninklijke familie moeten zich aan een gedragscode houden in ruil voor hun dotatie. Dat staat in een wetsvoorstel van de federale regering dat hun inkomen regelt. De code is geïnspireerd op de voorwaarden die prins Laurent kreeg opgelegd na een omstreden reis in Congo.

De leden van de koninklijke familie moeten voortaan elke reis buiten de Europese Unie melden aan de federale regering. Voor een ontmoeting met een plaatselijke hoogwaardigheidsbekleder moeten ze dan eens toestemming vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Wie zich niet aan de gedragscode houdt, zal een deel van zijn dotatie moeten inleveren. "Dotaties geven rechten maar ook verantwoordelijkheden, dat wil zeggen dat de koninklijke familie zich terughoudend moet opstellen in politieke zaken, in maatschappelijke zaken en in economische zaken", zegt staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen Servais Verherstraeten (CD&V). "Goede afspraken maken goede vrienden, en indien men zich niet aan de afspraken houdt, heeft de regering de mogelijkheid om de dotaties te verminderen en zelfs af te schaffen, na het betrokken lid van de koninklijke familie gehoord te hebben."

De code geldt niet voor koning Filip. Zijn daden en uitspraken zijn door de regering gedekt.