Sanatorium voor tbc-patiënten in Brussel

In het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis komt er opnieuw een sanatorium om tuberculosepatiënten te behandelen. Het sanatorium komt er omdat er na een lange periode van daling van het aantal tbc-patiënten opnieuw een heropflakkering is.
AP2009

Tuberculose of tbc is een gevaarlijke infectie aan de luchtwegen. In een sanatorium kunnen patiënten herstellen van de ziekte zonder dat ze dreigen te hervallen.

Volgens Christiaan Decoster van de FOD Volksgezondheid is een sanatorium nodig om de bevolking te beschermen tegen besmettingen. "Het sanatorium komt er omdat er na een lange periode van daling van het aantal tbc-patienten opnieuw een stijging is, een heropflakkering, voornamelijk in de regio Brussel", aldus Decoster. "Bovendien stellen wij ook vast dat er een nieuwe variant van tbc is die veel hardnekkiger is en die ook meer risico voor besmetting bevat. Vandaar dus dit initiatief."

In 2011 waren er 1.112 tbc-patiënten, 10 procent meer dan 3 jaar daarvoor.