Wetenschappers maken "Inception" tot realiteit

Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd valse herinneringen in de hersenen van muizen in te planten. Ze deden dit door de neuronen in de hersenen van de diertjes met behulp van licht te conditioneren. Mogelijk kan het onderzoek op termijn ook valse herinneringen bij mensen helpen verklaren.
AP2006

Enkele jaren geleden gooide de film "Inception" van Christopher Nolan internationaal hoge ogen. In de film wagen Leonardo DiCaprio en Joseph Gordon-Levitt zich aan de uitdaging een gedachte in het onderbewustzijn van een miljonairszoon in te planten.

Dit fantastische concept lijkt plots niet meer zo vergezocht nu Amerikaanse wetenschappers erin zijn geslaagd valse herinneringen in de hersenen van muizen in te planten.

Lichtgevoelige hersencellen

De diertjes werden eerst in een gewone, aangename omgeving geplaatst. De hersencellen die deze omgeving in zich opnamen en de herinnering vasthielden, werden vervolgens geconditioneerd zodat ze lichtgevoelig werden.

Daarna werden de muizen in een tweede omgeving geplaatst waarbij de lichtgevoelige hersencellen met licht werden gestimuleerd. Dit riep bij de muizen de herinnering aan de eerste omgeving op. Terwijl dit gebeurde, kregen ze evenwel lichte elektrische schokken toegediend.

Toen de muizen nadien opnieuw in de eerste omgeving werden geplaatst, vertoonden ze gedrag dat op angst wees. De muizen hadden nu een valse, nare herinnering aan deze omgeving opgebouwd hoewel ze er nooit schokken hadden gekregen.

"Herinneringen evolueren voortdurend"

Hoewel de hersenen van muizen minder complex zijn dan die van mensen, kan dit onderzoek ook voor ons nuttig zijn. Het kan wetenschappers helpen begrijpen hoe ook in menselijke hersenen herinneringen tot stand komen.

Eerder onderzoek heeft immers aangetoond dat de menselijke herinnering hoogst onbetrouwbaar is. Studies uit de jaren 1970 tonen aan dat ooggetuigenverslagen enorm kunnen variëren, bijvoorbeeld naargelang de formulering van de vragen die worden gesteld.

"Bij elke herinnering doen we beroep op een verschillende combinatie van hersencellen", leggen de onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology uit. "Dit verklaart deels waarom herinneringen voortdurend evolueren en niet statisch zijn zoals een foto."

"Ons geheugen verandert hierdoor telkens het wordt "opgenomen". Soms incorporeren we nieuwe informatie in oude herinneringen. Op die manier creëren we een valse herinnering zonder dat we het beseffen."

Een grotere kennis over het menselijke geheugen of de menselijke perceptie kan er onder meer toe bijdragen de angsten van mensen met een posttraumatische stressstoornis te verminderen. Ook ziektes zoals schizofrenie kunnen hierdoor beter worden behandeld.