Groen wil pensioen op basis van aantal gewerkte jaren

Groen vindt dat een pensioen moet worden toegekend op basis van het aantal gewerkte jaren. De partij wil langer werken mogelijk maken door de werkdruk op de arbeidsvloer aan de capaciteiten van de werknemer aan te passen.

De kosten van de vergrijzing lopen tegen 2060 op met 5% van het bbp. De inkomsten uit sociale bijdragen moeten bijgevolg omhoog, zowel door meer mensen aan de slag te krijgen als door mensen langer te laten werken.

Daarbij wil Groen rekening houden met het aantal gewerkte jaren in plaats van met een vaste pensioenleeftijd te werken. "Net zoals bij een auto telt niet het bouwjaar maar wel het aantal gereden kilometers", aldus Kamerlid Wouter De Vriendt.

Wie 42 loopbaanjaren op de teller heeft staan, kan met pensioen. Een bouwvakker die al op zijn 18e op de werf stond, kan na 42 jaar op zijn 60e met pensioen. De universiteitsstudent die op zijn 22e begon te werken, kan zijn pensioen ten vroegste opnemen vanaf 64 jaar.

Om mensen met zeer korte loopbanen te beschermen, zoals huisvrouwen, wordt vastgelegd dat iedereen op de huidige wettelijke pensioenleeftijd van 65 met pensioen kan.

Vervroegd stoppen vanaf 60 jaar wil Groen tegengaan door langer werken werkbaar te maken, waardoor de bestaande lange periodes van landingsbanen vanaf 55 of 50 jaar overbodig worden.

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober vindt in Brugge een tweedaags congres van Groen plaats, waarop dit pensioenvoorstel ter stemming zal worden voorgelegd.