Recordaantal leerlingen van school gestuurd

Vorig jaar zijn in Vlaanderen bijna 2.500 leerlingen van school gestuurd en definitief geschorst. Dat is een record, zo schrijft De Standaard. Vooral jongens vliegen van de schoolbanken.

In drie jaar tijd is het aantal weggestuurde leerlingen met een kwart gestegen. Vorig jaar stond de teller in Vlaanderen op 2.474 dossiers. 221 van hen liepen school in Gent, in Antwerpen werden 388 leerlingen van school gestuurd. In Brussel steeg het aantal geschorste leerlingen van 84 naar 150.

De cijfers komen van het ministerie van Onderwijs. Vlaams Parlementslid Paul Delva (CD&V) vroeg ze op. Hij vindt de cijfers erg onrustwekkend, "want scholen gaan zeker niet licht over een beslissing om een kind van school te sturen".

"Wanneer we zien dat het aantal in zo'n korte tijd zoveel stijgt, dan wijst dat echt wel op een probleem. Leerlingen worden van school gestuurd wegens problematisch gedrag. Ik begrijp scholen die tot die ultieme maatregel overgaan, maar het is belangrijk te beseffen dat een kind uitsluiten van school op zich geen resultaat heeft."

Ook de voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel, Lyle Muns, spreekt van een "schrikbarende evolutie die dringend tot nadenken stemt". Hij vindt dat schoolbesturen "te snel gebruikmaken van het instrument". Schorsen van leerlingen lost het probleem overigens ook niet op, treedt Muns Delva bij. "De jongere komt nog meer in de problemen."