Fruittelers verwachten minder appelen, maar meer peren

De eerste oogstramingen voor 2013 vertonen een minder goede appel- en perenoogst dan normaal. Ten opzichte van vorig jaar zullen er 9 procent minder appelen zijn en ten opzichte van het topjaar 2011 zelfs 34 procent minder. Met 8 procent meer peren dan vorig jaar doet de perenoogst het iets beter, maar ten opzichte van 2 jaar geleden zitten we ook hier met 13 procent minder peren.

Deze oogstramingen werden samengesteld door de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) van het Vlaams departement Landbouw en Visserij, in samenwerking met de Boerenbond, de Belgische Fruittelersorganisatie, het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties, de veilingen en de statistiekdienst van de federale overheid.

De appeloogst wordt geraamd op 201 miljoen kilogram, of 9 procent minder dan vorig jaar en maar liefst 34 procent minder dan in 2011. Vooral de ongunstige bloeiomstandigheden in het voorjaar vormden de spelbreker. Door de lage temperaturen en de regen tijdens en na de bloei kreeg de Jonagold zware klappen te verduren.

De perenoogst wordt geraamd op 256 miljoen kilogram, of 8 procent meer dan vorig jaar. Ondanks deze stijging is dat 13 procent lager dan 2011. De vorstschade van half maart, de aanhoudende koude, regenachtige en donkere dagen in het voorjaar zijn de voornaamste boosdoeners. Hierdoor zal de perenoogst veel later vallen en zullen de peren minder dik zijn. De Belgische perenoogst zal voor zo'n 90 procent bestaan uit de variëteit Conférence.

Het totale hardfruitareaal in België is lichtjes toegenomen en bedraagt 15.976 hectare, waarvan 44 procent door appel wordt ingenomen en 56 procent door peer.