Kansarmoede is sterker gestegen aan de kust

In enkele kustgemeenten is het aantal kinderen dat geboren wordt in een kansarm gezin sterker gestegen dan elders in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin die De Morgen vandaag publiceert. Oostende spant de kroon: daar wordt meer dan een kwart van de kinderen geboren in een gezin dat het financieel moeilijk heeft.

De cijfers hebben betrekking op 2012. De vergelijking werd gemaakt met 2010 als referentiejaar. Voor Oostende klom het cijfer van 15,7% drie jaar geleden naar 26,7% vorig jaar.

Ook verschillende andere kustgemeenten laten een stijging optekenen: zo verdubbelt het cijfer voor Middelkerke naar bijna 17%, en ook in Knokke-Heist klimt het cijfer sterk, tot 15,4%. In Blankenberge wordt bijna een kwart van de kinderen geboren in een kansarm gezin.

De cijfers stijgen evenwel niet enkel aan de kust. Ook in het Vlaamse binnenland laten verschillende steden en gemeenten alarmerende cijfers optekenen. Zo stijgt de Antwerpse kansarmoede naar 24,6%, en die in Gent naar 15,4%. Andere uitschieters zijn er voor de regio Kortrijk, Mortsel en de streek rond Geraardsbergen. Het globale cijfer voor Vlaanderen steeg met bijna een vijfde, van 8,6 naar 10,5%.

Eenoudergezinnen en andere talen

De Belgische kust doet het dus niet goed, met Oostende als uitschieter. Er is natuurlijk de financiële crisis, maar er is meer. Zo worden relatief veel kinderen geboren in eenoudergezinnen, en speelt er ook een taalprobleem.

"We merken dat in Oostende 1 op de 4 kinderen geboren wordt in een eenoudergezin, en dat er ook almaar meer kinderen geboren worden. Tegelijk wordt 1 op de 4 kinderen geboren in gezinnen waar de thuistaal niet Nederlands is. Dat zijn twee zaken die sterk samenhangen met een verhoogd kinderarmoederisico", zegt Tom Germonpré, SP.A-schepen van Gelijke Kansen in Oostende.

Vicepremier Johan Vande Lanotte (SP.A) zit op dezelfde lijn en denkt dat de sterke stijging is toe te schrijven aan "het hoge aandeel alleenstaande ouders en allochtonen".

Kimberley Van Hijfte van het OCMW in Middelkerke heeft een mogelijke verklaring voor het feit dat de stijging zo uitgesproken is aan zee: "Velen denken dat het aan de kust allemaal beter zal gaan, dat ze hier een nieuwe start krijgen. Dat is natuurlijk niet altijd zo", zegt ze in De Morgen.